Retspraksis

Retspraksis er en betegnelse for tidligere domme og afgørelser, som en domstol har afsagt. Det er en retskilde, som andre dommere kan anvende i fremtidige sager af lignende karakter. De tidligere domme kan dermed give et indblik i, hvordan andre dommere mener, at sådanne sager skal afgøres.

Domstolen fortolker lovgivningen og bidrager derfor til, hvordan lovgivningen skal gælde i praksis. Når en domstol har afgjort en bestemt sag, kan borgerne få en forventning om, at lignende sager vil blive dømt på samme måde. Dommene kan derfor danne præcedens, hvor en dom kan ses som en retningslinje for, hvordan sager af den karakter skal dømmes. 

Hvor bliver retspraksis offentliggjort?

Domme og afgørelser bliver offentliggjort forskellige steder. Siden 2022 har det været muligt at finde udvalgte afgørelser i en domsdatabase, som løbende bliver opdateret med både nye og gamle afgørelser. Man kan dog også finde retspraksis i lovsamlinger og juridiske databaser.

Du kan finde domsdatabasen her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.