Præcedens

Præcedens er et juridisk princip, der refererer til retsvirkningen af tidligere domstolsafgørelser. Det indebærer, at en domstolsafgørelse, der er truffet i en tidligere sag, fungerer som en retlig autoritet eller vejledning for efterfølgende sager med lignende faktiske og juridiske spørgsmål.

Hvad er præcedens?

Præcedens, også kendt som retspraksis eller domstolspraksis, henviser til princippet om at følge tidligere afgørelser fra domstole som vejledning eller retningslinje i lignende sager. Det betyder, at domstole ofte vil tage hensyn til tidligere afgørelser for at skabe konsistens i retsafgørelser og undgå vilkårlighed.

Hvorfor er præcedens vigtigt?

Præcedens er en vigtig mekanisme for retssikkerhed og forudsigelighed, da det giver juridiske fagfolk en idé om, hvordan domstole normalt vil fortolke og anvende loven i lignende situationer. Altså kan tidligere afgørelser danne grundlaget for fremtidige retlige afgørelser og hjælpe med at skabe sammenhæng og stabilitet i retssystemet.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.