Calusula doli

Begrebet calusula doli dækker over en bestemmelse i en kontrakt, der angiver, at denne ene af kontraktens parter ikke juridisk bundet af kontrakten, såfremt modparten har eller har i sinde at optræde usandfærdig.