Netto og brutto

Netto og brutto er centrale begreber inden for økonomi og regnskab, der hjælper med at beregne og forstå økonomiske resultater.

Hvad er netto?

Netto referer til det beløb, der forbliver efter at have trukket brutto fra. Dette kan være nettoindkomst i en persons lønseddel, nettoomsætning for en virksomhed eller nettoprisen for et produkt. Netto angiver det endelige resultat, efter omkostninger, skatter og eventuelle andre fradrag er fratrukket et specifikt beløb.

Hvad er brutto?

Brutto er det oprindelige beløb, før nogen fradrag eller beregninger er foretaget. Bruttobeløbet kan være en salgspris, en indkomst eller en faktura. Det er vigtigt at forstå, at bruttobeløbet ikke tager højde for nogen udgifter eller omkostninger. Brutto angiver blot beløbet uden hensyntagen til eventuelle omkostninger.

Netto vs. brutto i praksis

Når vi anvender begreberne Netto og brutto i forskellige sammenhænge, kan vi se, hvordan de påvirker vores økonomiske beslutninger:

Nettopris og bruttopris ved salg varer

Køber du varer eller tjenesteydelser, vil du ofte støde på nettopris og bruttopris.

  • Nettoprisen er den pris, du betaler, efter eventuelle rabatter, afgifter og leveringsomkostninger er blevet trukket fra. Det er prisen, du skal betale som forbruger.
  • Bruttoprisen er den oprindelige pris, før eventuelle rabatter og afgifter er blevet trukket fra. Det er prisen, før ekstra omkostninger og rabatter tages i betragtning.

Nettoløn og bruttoløn på lønseddel

Nettoløn og bruttoløn står på lønsedlen og angiver beløbet, du tjener og får udbetalt.

  • Nettolønnen er det beløb, du modtager efter fradrag som skat, pension og forsikringspræmier er blevet trukket fra din bruttoløn.
  • Bruttolønnen er den samlede løn, du har tjent, før nogen fradrag.

Nettoomsætning og bruttoomsætning i en virksomhed

nettoomsætning og bruttoomsætning informerer, hvad en virksomhed reelt tjener.

  • nettoomsætning er det samlede beløb, som virksomheden tjener fra salg af varer og tjenesteydelser efter at have medregnet returneringer og rabatter. Nettoomsætningen giver et mere nøjagtigt billede af, hvor meget virksomheden reelt tjener.
  • Bruttoomsætningen er den samlede indtægt, som virksomheden generer, før omkostninger som materialer, lønninger og skatter trækkes fra.

Nettoydelse og bruttoydelse i forbindelse med lån

Når du låner penge, vil du støde på nettoydelse og bruttoydelse.

  • Nettoydelsen er det faktiske beløb, du skal betale, efter at eventuelle skattefordelinger er trukket fra. Nettoydelsen tager hensyn til skattefradrag for rente og bidrag, hvilket kan nedsætte din samlede gæld.
  • Bruttoydelse er den samlede økonomiske forpligtelse, du har i forbindelse med et lån eller ejendomskøb. Den inkluderer renter, bidrag og eventuelle afdrag, hvor du kun betaler renter og bidrag. Bruttoydelsen er det beløb, der trækkes fra din konto, før skattefordelinger er blevet trukket fra.

Netto og brutto er de grundlæggende byggesten inden for økonomi og regnskab, der hjælper med at kaste lys over økonomiske transaktioner og resultater.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.