Netto

Netto står i relation til regnskab og referer til det beløb, der forbliver efter at have trukket brutto fra. Brutto betyder det samlede beløb før nogen fradrag eller justeringer er foretaget, mens netto er det endelige beløb, der forbliver efter alle relevante fradrag, omkostninger eller skatter er trukket fra.

Hvad er netto?

Netto er et begreb, der ofte bruges inden for økonomi og regnskaber. Det refererer til beløbet, der er tilbage efter at alle omkostninger, afgifter og udgifter er trukket fra det oprindelige beløb, der kaldes brutto.

Netto vs. brutto

Netto og brutto er centrale begreber inden for økonomi og regnskab, der hjælper med at måle og forstå økonomiske resultater.

Netto refererer til det beløb, der forbliver efter at have trukket brutto fra. Dette kan være nettoindkomst i en persons lønseddel, nettoomsætning for en virksomhed eller nettoprisen for et produkt. Det er altid det endelige resultat, efter omkostninger, skatter og eventuelle andre fradrag er blevet fratrukket.

Med andre ord er netto det, der er "tilbage i lommen" efter alle nødvendige udgifter er blevet dækket.

Brutto er det oprindelige beløb, før nogen fradrag eller beregninger er foretaget. Det kan være bruttoindkomsten, bruttoomsætningen eller bruttoprisen. For eksempel er bruttoomsætningen det totale beløb, en virksomhed tjener, før omkostninger som materialer, lønninger og skatter er blevet trukket fra.

Brutto giver os et klart billede af, hvad indtægten eller prisen var uden hensyntagen til eventuelle omkostninger.

Anvendelse af netto og brutto i praksis

  • Nettoløn og bruttolønNettoløn er det beløb, en medarbejder modtager efter fradrag som skat og sociale bidrag. bruttoløn er den samlede løn, før fradrag. Nettoløn er det, der faktisk havner på din bankkonto.
  • nettoomsætning og bruttoomsætningnettoomsætning er det beløb, en virksomhed tjener efter at have trukket fra eventuelle returneringer og rabatter. Bruttoomsætning er det samlede salgsbeløb uden hensyntagen til disse faktorer. Nettoomsætningen er det reelle indtægtsgrundlag for virksomheden.
  • Nettopris og bruttopris – Nettoprisen er prisen for en vare eller tjenesteydelse efter eventuelle rabatter eller fradrag. Bruttoprisen er den oprindelige pris uden nogen form for nedsættelse.

Netto og brutto hjælper med at afgøre, hvor meget der rent faktisk er til rådighed eller tilbage i enhver økonomisk situation.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.