Nettoomsætning

Nettoomsætning er det samlede beløb, en virksomhed generer ved salg af sine varer eller tjenesteydelser i løbet af et regnskabsår. Det er det beløb, der kommer ind i virksomheden som følge af salg til kunder, før eventuelle omkostninger, udgifter og skatter trækkes fra. Nettoomsætningen angives i virksomhedens resultatopgørelse.

Hvad er nettoomsætning?

Nettoomsætning er den samlede indkomst, som en virksomhed opnår gennem salg af sine produkter eller tjenester. Beløbet præsenterer, hvad virksomheden faktisk tjener gennem sin drift, når afgifter, rabatter og returneringer er trukket fra.

Efter endt regnskabsår angives nettoomsætningen under virksomhedens resultatopgørelse. Det er et nøgletal, der dannet grundlaget for at beregne virksomhedens bruttofortjeneste, driftsresultat og nettoresultat.

Hvad betyder tallet?

Nettoomsætning er et centralt mål for enhver virksomhed, da det repræsenterer den faktiske indtægt, som virksomheden har genereret gennem sine kerneaktiviteter i løbet af en given regnskabsperiode. Denne indikator er afgørende for at vurdere virksomhedens økonomiske sundhed og præstation.

Hvordan beregnes nettoomsætning?

Ved beregning af nettoomsætning skal der tages hensyn til Periodisering. Periodisering betyder at fordele indtægter eller udgifter ud over en længere tidsramme.  Og det betyder egentlig, at virksomheden ved beregning af nettoomsætningen skal undgå at inkludere varer, der er blevet købt, men endnu ikke afsat.

Formel til beregning

Formlen til nettoomsætning er ret simpel:

Nettoomsætning = Antal solgte varer x Varens pris eksklusiv moms

Eksempelpå beregning:

Forestil dig, at du driver en elektronikforretning, og du har solgt 1.500 mobiltelefoner i løbet af et år til en pris på 5.000 kr. pr. telefon eksklusive moms. For at beregne nettoomsætningen for mobiltelefonerne i dette tilfælde skal du udføre følgende beregning:

1.500 mobiltelefoner x 5.000 kr. = 7.500.000 kr.

Din nettoomsætning for salget af 1.500 mobiltelefoner ville være 7.500.000 kr. Dette er det samlede beløb, du har tjent fra salget af mobiltelefoner i løbet af det pågældende år.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.