Driftsresultat

Et driftsresultat er et nøgletal, som viser, hvor meget virksomhed har i overskud, før man tager højde for renter, afskrivninger, m.m. På den måde kan virksomheden få et overblik over, om virksomhedens økonomi er sund, og om der i det hele taget er et overskud i virksomheden. Man kender også driftsresultat som EBIT og resultat af primær drift.

Driftsresultatet er en virksomheds overskud, før man har fratrukket afskrivninger, renter, m.m. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at driftsresultatet er positivt. Det er vigtigt for virksomheden, at der fortsat er et overskud, når man har fratrukket afskrivningerne, renter og andet. 

Beregning af driftsresultat – hvordan?

Generelt kan virksomheden udregne driftsresultatet ved at fratrække eventuelle omkostninger fra sin bruttofortjeneste. Omkostningerne kan både være til husleje, renter, personale, m.m. Man skal dog være opmærksom på, at virksomheder generelt har forskellige poster og derfor bruger forskellige formler til at beregne driftsresultatet.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.