Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste er et nøgletal, der viser, hvor meget en virksomhed omsætter, efter man har fratrukket omkostningerne. Jo højere en bruttofortjeneste en virksomhed har, jo mere tjener virksomheden på den pågældende vare. Begrebet er især relevant for virksomheder, som enten sælger varer eller ydelser. Det kendes også som bruttoavance

Hvad er forskellen på bruttofortjeneste og bruttoavance?

Der er ingen forskel på bruttofortjeneste og bruttoavance. Begge begreber betegner forskellen på den pris, en vare er købt til, og den pris, en vare bliver solgt for. Det vil sige, at begreberne dækker over det samme, og man selv kan vælge, hvilket begreb man bruger.

Beregning af bruttofortjenesten i kroner

Når man skal beregne bruttofortjenesten på en vare i kroner, afhænger formlen af, om det er en produktionsvirksomhed eller handelsvirksomhed:

Eksempel med produktionsvirksomhed:En virksomhed producerer og sælger malerier. Virksomheden har solgt malerier for 3 mio. kr., som er omsætningen. Omkostningerne til produktionen er på 500.000 kr. for materialerne, og medarbejderne har fået løn for 300.000 kr. Det vil sige, at produktionsomkostningerne løber op i 800.000 kr. Bruttofortjenesten i kr. bliver beregnet ud fra formlen:

  • 3.000.000 (omsætning) – 800.000 (produktionsomkostninger) = 2.200.000 kr. Bruttofortjenesten i kr. er altså på 2.200.000 kr.

Eksempel med handelsvirksomhed:En handelsvirksomhed har solgt 1000 nye skjorter til 500 kr. pr. styk. Den samlede omsætning er 500.000 kr. Virksomheden købte skjorterne hjem til 250 kr. pr. styk. Det vil sige, at vareforbruget har været på 250.000 kr. Bruttofortjenesten i kr. bliver beregnet ud fra formlen:

  • 500.000 (salgspris) – 250.000 (indkøbspris) = 250.000 kr. Bruttofortjenesten i kr. er altså på 250.000 kr.  

Beregning af bruttofortjenesten i procent

For at beregne bruttofortjenesten i procent, skal man kende salgsprisen og bruttofortjenesten. Salgsprisen er som oftest kendt, hvorimod bruttofortjenesten først skal udregnes. Det gør man ved, at man fratrækker omsætningen fra enten vareforbruget eller produktionsomkostningerne. Man beregner bruttofortjenesten i procent gennem denne formel:  

  • Bruttofortjenesten i kr. / salgsprisen * 100 = bruttofortjenesten i procent.

Eksempel med handelsvirksomhed:En handelsvirksomhed har indkøbt en masse nye senge, som skal sælges. Det har kostet virksomheden 20.000 kr. pr. seng. Virksomheden sælger sengene til 28.000 kr. pr. styk., som er salgsprisen. Bruttofortjenesten i kr. udregnes ved at fratrække omsætningen (28.000 kr.) med vareforbruget (20.000 kr.). Bruttofortjenesten er altså 8.000 kr. For at beregne bruttofortjenesten i procent, skal man anvende formlen.

  • 8.000 (bruttofortjenesten i kr.) / 28.000 kr. (salgsprisen) * 100 = 28.5%. Det vil sige, at bruttofortjenesten i procent på en seng er på 28.5%.

Eksempel med produktionsvirksomhed:En produktionsvirksomhed har netop produceret 100 unikke sko, som har kostet 3.000 kr. pr. par at producere. Virksomheden sælger skoene til 6.000 kr. pr. styk. Bruttofortjenesten i kr. bliver udregnet ved at fratrække omsætningen (6.000 kr.) med produktionsomkostningerne (3.000 kr.), hvilket giver en bruttofortjeneste på 3.000 kr. For at omregne bruttofortjenesten i kr. til procent, skal man anvende formlen.

  • 3.000 (bruttofortjenesten i kr.) / 6.000 (salgsprisen) * 100 = 50%. Det vil sige, at bruttofortjenesten i procent på et par sko er på 50%.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.