Bruttoavance

Bruttoavance er et nøgletal, som viser, hvor meget en bestemt vare omsætter, når man har fratrukket omkostningerne til vareforbruget. Det vil sige, at man sammenholder varens omsætning og salgspris med vareforbruget og omkostningerne ved produktionen. Det kaldes også bruttofortjeneste

En høj bruttoavance betyder, at en virksomhed har en profitabel økonomi. Hvis bruttoavancen er stigende, bliver virksomheden altså bedre til at tjene penge på de produkter, den sælger.

Hvilke virksomheder skal beregne bruttoavance?

Beregning af bruttoavance anvendes især af virksomheder, som sælger varer eller ydelser. På den måde kan virksomheden se, om overskuddet kan dække indkøbsprisen og de øvrige omkostninger, der er forbundet med salget af varen. På den måde får virksomhederne et billede af sin indtjeningsevne.

Forskel på bruttofortjeneste og bruttoavance?

Der er ikke en forskel på bruttofortjeneste og bruttoavance. Begge termer er en betegnelse for den forskel, der er på købsprisen og salgsprisen. Det vil sige, at begreberne dækker over det samme.

Beregning af bruttoavance i kroner  

Man kan beregne bruttoavancen på en vare i kroner gennem en formel, som afhænger af, om det er en produktionsvirksomhed eller handelsvirksomhed:

Eksempel med produktionsvirksomhedEn virksomhed producerer og sælger smykker. Virksomheden har solgt smykker for 800.000 kr., som er omsætningen. Omkostningerne til produktionen er på 200.000 kr. for materialerne, og medarbejderne har fået løn for 100.000 kr. Det vil sige, at produktionsomkostningerne løber op i 300.000 kr. Bruttoavancen i kr. bliver beregnet ud fra formlen:

  • 800.000 (omsætning) – 300.000 (produktionsomkostninger) = 500.000 kr. Bruttoavancen i kr. er altså på 500.000 kr.

Eksempel med handelsvirksomhedEn handelsvirksomhed har solgt 500 telefoner til 10.000 kr. pr. styk. Den samlede omsætning er 5 mio. kr. Virksomheden købte telefonerne hjem til 7.000 kr. pr. styk. Det vil sige, at vareforbruget har været på 3.5 mio. kr. Bruttoavancen i kr. bliver beregnet ud fra formlen:

  • 5.000.000 (salgspris) – 3.500.000 (indkøbspris) = 1.500.000 kr. Bruttoavancen i kr. er altså på 1.500.000 kr.

Beregning af bruttoavance i procent

Man kan beregne bruttoavancen i procent ved at bruge en formel, der både indeholder salgsprisen og bruttoavancen. Salgsprisen er som oftest kendt. Bruttoavancen beregnes ved, at man minusser omsætningen med enten vareforbruget eller produktionsomkostningerne. Denne formel beregner bruttoavancen i procent:

  • Bruttoavancen i kr. / salgsprisen * 100 = bruttoavanceni procent

Eksempel:En virksomhed har produceret en masse nye telefoner. Det har kostet virksomheden 5.000 kr. pr. telefon at producere dem. Virksomheden sælger telefonerne til 8.000 kr. pr. styk., som er salgsprisen. Bruttoavancen i kr. udregnes ved at fratrække omsætningen (8.000 kr.) med produktionsomkostningerne (5.000 kr.). Bruttoavancen er altså 3.000 kr. For at beregne bruttoavancen i procent, skal man anvende formlen.

  • 3.000 (bruttoavancen i kr.) / 8.000 kr. (salgsprisen) * 100 = 37.5%. Det vil sige, at bruttoavancen i procent på en telefon er på 37.5%.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.