Kostpris

Kostpris er det samlede beløb, der er blevet brugt til at erhverve eller producere varer eller tjenesteydelser i en virksomhed. Dette omfatter alle omkostninger, der er direkte relateret til at skaffe eller fremstille disse varer eller tjenesteydelser. Kostprisen er afgørende for at bestemme virksomhedens fortjeneste og bruttomargin.

Hvad er kostpris?

Kostprisen er den samlede pris, som en virksomhed betaler for at producere eller købe en vare. Det omfatter omkostningerne ved at indkøbe råvarer, materialer og andre ressourcer, der er nødvendige for at fremstille varen. Det eneste der ikke er medregnet i kostprisen, er avancen (fortjenesten) ved varen.

Hvad bruges kostprisen til?

Kostprisen er en vigtig faktor i virksomhedens regnskab og resultatopgørelse, da den har indflydelse på virksomhedens fortjeneste. På baggrund af kostprisen kan virksomheden fastsætte en avance, som det ønsker at opnå, og derfra prisfastsættelse, der sikrer en passende dækningsbidrag for at sikre overskud.

Hvis kostprisen er højere end salgsprisen, vil virksomheden opleve et tab.

Dækningsbidrag

dækningsbidrag er et vigtigt nøgletal, der giver indsigt i, hvordan en medarbejders aktiviteter påvirker virksomhedens samlede økonomi. Dette nøgletal beregnes ved at tilskrive hver medarbejder en individuel kostpris baseret på medarbejderens lønomkostninger, som udgør en del af virksomhedens faste omkostninger.

Dækningsbidraget hjælper med at forstå, hvordan den enkelte medarbejders præstationer og bidrag påvirker virksomhedens evne til at dække omkostningerne og generere overskud.

Gennemsnitlig kostpris

Gennemsnitlig kostpris henviser til den pris, en virksomhed har betalt i gennemsnit for en vare i en given periode. Den gennemsnitlige pris er særlig relevant, når der er flere indkøb af den samme vare til forskellige priser.

Eksempel: En virksomhed køber skruer til følgende priser:

 1. Første køb – 100 skruer til 10 kr. hver.
 2. Andet køb – 200 skruer til 15 kr. hver.
 3. Tredje køb – 150 skruer til 20 kr. hver.

For at beregne den gennemsnitlige kostpris for skruerne i den pågældende periode følger vi formel:

Gennemsnitlig kostpris = (Samlede omkostninger for varer på lager) / (Samlet antal enheder på lager)

 1. Samlede omkostninger for første køb = 100 skruer x 10 kr. = 1000 kr.
 2. Samlede omkostninger for andet køb = 200 skruer x 15 kr. = 3000 kr.
 3. Samlede omkostninger for tredje køb = 150 skruer x 20 kr. = 3000 kr.

Samlede omkostninger for varer på lager = 7000 kr.

Samlet antal enheder på lager = 450 skruer.

Gennemsnitlig kostpris for skruerne = 7000 kr. / 450 enheder = 15,56 kr.

Samlet kostpris

Samlet kostpris omfatter alle omkostninger forbundet med at erhverve, transportere og sammensætte disse dele for at skabe den færdige vare, der kan sælges til forbrugeren.

For at beregne de samlede omkostninger, skal der tages højde for:

 • Omkostningerne ved at købe de individuelle dele eller komponenter.
 • Transportomkostninger for at få de nødvendige dele til produktionsstedet.
 • Arbejdskraftsomkostninger til at samle og montere delene.
 • Eventuelle yderligere omkostninger, såsom emballering, markedsføring og andre variable omkostninger.

Eksempel på samlet kostpris på en smartphone:

Lad os sige, montagearbejdskraft koster 80 kr. pr. smartphone, og produktionsudstyr og emballage løber op i 40 kr. pr. smartphone.

 • Skærm: Koster 300 kr. hver.
 • Batteri: Koster 50 kr. hver.
 • Kamera: Koster 80 kr. hver.
 • Processorenhed: Koster 150 kr. hver.
 • Hukommelse (RAM og lager): Koster 100 kr. hver.
 • Indkapsling og kabinet: Koster 70 kr. hver.

Den samlede kostpris for én smartphone ville så være:

Samlet kostpris = (300 kr. + 50 kr. + 80 kr. + 150 kr. + 100 kr. + 70 kr.) + (80 kr. montagearbejdskraft) + (40 kr. produktionsudstyr og emballage) = 790 kr. per smartphone.

Amortiseret kostpris

Amortiseret kostpris er den værdi, som et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse bliver målt til efter den første indregning med hensyn til både opnået fradrag og de eventuelle afdrag, der er foretaget på aktivet eller forpligtelsen.

Amortiseret kostpris er typisk relevant i forbindelse med finansielle aktiver eller forpligtelser, hvor renter eller afdrag betales eller modtages over tid. Det gælder for eksempel for obligationer eller lån, hvor renter beregnes og betales periodisk, og hovedstolen muligvis også afdrages over tid.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.