Avance

Avance er et økonomisk udtryk, der refererer til forskellen mellem salgsprisen og omkostningerne ved produktion eller indkøb af en vare eller tjenesteydelse. Det er den fortjeneste, der opnås ved at sælge noget til en højere pris, end det oprindeligt blev købt eller produceret til.

Hvad er avance?

Avance, bruttoavance eller bruttofortjeneste refererer til forskellen mellem det, du tjener ved at sælge en vare, og det, du har brugt for at producere eller erhverve varen. Det er en måde at måle overskuddet på en given transaktion eller forretningsaktivitet. Kort sagt angiver det salgsprisen fratrukket kostprisen.

Hvorfor beregne avance?

Avancen er en vigtig indikator for en virksomheds regnskab. Avance hjælper med at forstå, om vi tjener penge på vores forretning eller aktiviteter. Højere avancer tyder generelt på, at der er et positivt økonomisk resultat, mens lavere avancer kan indikere problemer med rentabilitet eller omkostningsstyring.

Hvordan beregnes det?

For at beregne avancen kan følgende formel anvendes:

Avance = Indtægter - Omkostninger

Hvis du ønsker at udtrykke avancen som en procentdel af salgsprisen, kan følgende formel anvendes:

Avanceprocent = (Avance⁄Indtægter) X 100

Eksempel på beregning af Avance:

Telefonbutikken sælger en telefon for 5000 kr. Butikken købte telefonen for 3500 kr.

Avance: 5000 kr. (Indtægter) - 3500 kr. (Omkostninger) = 1500 kr.

Beregning af Avanceprocent:

Avance: 1500 kr. (som fra ovenstående beregning)

Indtægter: 5000 kr. (som fra ovenstående eksempel)

Avanceprocent: (1500 kr. / 5000 kr.) * 100 = 30%

Dette viser, at telefonbutikken har en avance på 1500 kr. og en avanceprocent på 30%, hvilket betyder, at de tjener 30% af salgsprisen som overskud.

Hvilke regler gælder?

Avance reguleres af forskellige regler og bestemmelser i Danmark. Når det kommer til beskatning af avance, er der flere vigtige regler, der skal overholdes.

Først og fremmest er det vigtigt at vide, at avance er den fortjeneste, der opnås ved salg af aktiver som f.eks. aktier, obligationer og fast ejendom. Beskatningen af avance afhænger af den type aktiv, der bliver solgt.

Beskatning af avance ved salg af aktier

For aktier og andre værdipapirer gælder der regler om beskatning af kapitalgevinster. Når du sælger aktier eller værdipapirer, skal du betale skat af den gevinst, du har opnået. Denne gevinst beskattes som kapitalindkomst, og satsen kan variere afhængigt af din indkomst og skatteklasse.

Beskatning af avance ved salg af fast ejendom

Hvis du har solgt en ejendom, skal du betale skat af den gevinst, du har opnået. Beskatningen af avance på fast ejendom kan ske som enten kapitalindkomst eller personligindkomst, afhængigt af om ejendommen er ejet som privatperson eller virksomhed.

Undtagelser til avancebeskatning

Der er også visse regler og bestemmelser, der kan gøre det muligt at undgå beskatning af avance.

En af disse regler er reglen om skattefrihed ved salg af bolig. Hvis du har ejet og beboet en bolig i mindst to år, kan du sælge den skattefrit. Dette gælder dog kun for ens primære bopæl, og der er visse krav og betingelser, der skal opfyldes.

Der er også mulighed for at udskyde beskatningen af avance ved såkaldt succession. Dette betyder, at hvis du arver aktiver og senere sælger dem, kan du udskyde beskatningen af avancen til senere.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.