Klausul

En klausul er en tillægsbestemmelse i en kontrakt eller et dokument, som har betydning for gyldigheden og muligheden for at ophæve en aftale. Klausuler kan indskrænke eller forbyde visse handlinger, afhængigt af dens kontekst.

Hvad er en klausul?

En klausul er en fællesbetegnelse for en bestemmelse eller en betingelse i en juridisk kontrakt, en lov eller en anden aftale mellem to eller flere parter. Klausuler kan indeholde forskellige vilkår, betingelser og krav, der skal opfyldes af parterne i en aftale eller kontrakt.

Klausuler kan anvendes i andre sammenhænge, såsom i politiske erklæringer, i juridiske aftaler eller i arbejds- og ansættelseskontrakter, hvor de ofte fastsætter vilkår og betingelser mellem parterne.

Hvornår anvendes klausuler?

Klausuler kan være obligatoriske eller valgfrie, og kan variere i deres grad af specifikation og detaljer. Nogle klausuler kan bruges som standardbestemmelser, der anvendes i en lang række forskellige aftaler, mens andre kan være unikke for en specifik aftale eller situation.

Formål

Formålet med klausuler er at beskytte og regulere parternes rettigheder og pligter og sikre, at deres aftale er bindende og juridisk gyldig. Derudover kan klausuler også beskytte en part i tilfælde af uforudsete omstændigheder, såsom force majeure, ændringer i lovgivningen eller til at fastsætte erstatning, når aftalebetingelserne brydes.

Hvad indeholder en klausul?

Indholdet af en klausul varierer meget afhængigt af typen af klausul, der er tale om. Nogle typer af klausuler indeholder følgende bestemmelser:

 • Force majeure-klausul – Denne klausul indeholder forbehold om retten til at ophæve en aftale i tilfælde af uventede begivenheder, såsom krig, strejker, naturkatastrofer mv.
 • Ansvarsfraskrivelsesklausul – Denne klausul kan begrænse eller fjerne en parts ansvar i tilfælde af skade eller tab.
 • Fortrolighedsklausul – Denne klausul beskytter virksomhedens fortrolige oplysninger og forhindrer medarbejdere eller samarbejdspartnere i at afsløre disse oplysninger til tredjeparter.
 • Konkurrenceklausul – Denne klausul kan forbyde en medarbejder eller en samarbejdspartner fra at arbejde for eller samarbejde med en konkurrerende virksomhed i en bestemt periode efter endt ansættelse eller samarbejde.
 • Kundeklausul – Denne klausul kan forbyde en kunde i at samarbejde med en konkurrerende virksomhed inden for en vis periode, når der allerede er en eksisterende aftale med en anden virksomhed.

Klausuler kan også indeholde bestemmelser om betaling, levering, kvalitetskontrol, garantier og ejendomsrettigheder.

Hvad skal man være opmærksom på?

Når man anvender klausuler i aftaler, er der nogle ting, man skal være opmærksom på, så man undgår tvister og forsikrer, at klausulen er juridisk bindende.

 1. Klausuler skal formuleres klart og præcist, så der ikke er plads til tvetydighed eller fortolkning.
 2. Klausuler skal være afpasset efter omfanget af aftalen og dens formål.
 3. Klausuler skal overholde gældende lovgivning og reguleringer, så de på ingen måder er i strid med lovgivning.
 4. Klausuler skal være gensidige og retfærdige for begge parter.
 5. Det er vigtigt at inkludere en klausul, der giver mulighed for at ændre eller tilføje klausuler, hvis der opstår ændringer i forholdene eller behovene.
 6. Det kan være en god idé at søge professionel rådgivning fra en advokat eller juridisk ekspert for at sikre, at klausulerne er juridisk bindende og overholder gældende lovgivning.

Relaterede ord

Generalklausul

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.