Betingelse 

Betingelse er krav til en person eller instans, som forlanges opfyldt, før noget kan ske. Der findes mange betingelser i dansk ret.

Eksempel: Dansk statsborgerskab er blandt andet betinget af, at vedkommende kan forsørge sig selv. Hvis ansøgeren ikke kan forsørge sig selv, er betingelsen ikke opfyldt. Vedkommende kan derfor ikke få dansk statsborgerskab. 

Suspensive og resolutive betingelser – hvad er forskellen?

Man skelner mellem betingelser, der er suspensive, og betingelser, der er resolutive.

  • Suspensiv betingelse: Virkningen af retshandlingen indtræder først, når betingelsen indtræder. Betingelsen anses som suspensiv, når det er usikkert, om aftalen i det hele taget gennemføres.
  • Resolutiv betingelse: Retten bortfalder, hvis betingelsen opfyldes.

Eksempel på suspensiv betingelse:Morten sælger sin lejlighed og har fundet en køber. Handlen er dog betinget af, at køberen får solgt sit sommerhus til 2 mio.   

Eksempel på resolutiv betingelse:Tinglysning af et skøde som led i ejendomshandler. Der er i den situation ikke tvivl om, at betingelsen vil blive opfyldt (skødet tinglyses). Af den grund vil beskatning indtræde allerede på aftaletidspunktet.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.