Generalklausul

En generalklausul er en lovbestemmelse, der giver myndighederne beføjelse til at træffe foranstaltninger eller træffe beslutninger inden for et bestemt lovområde. Generalklausuler er ofte brede og omfattende. En generalklausul er en slags ´åben norm´ eller ´åben bestemmelse´ i loven.

Hvad er en generalklausul?

En generalklausul er en juridisk betegnelse for de tillæg eller supplementer, der findes til en lovbestemmelse eller forfatning. Generalklausuler giver myndigheder beføjelse til at træffe foranstaltninger i tilfælde, hvor der ikke er specifikke love, der dækker en bestemt situation eller handling. Det kan omfatte aspekter indenfor;

 • Sundhed
 • Sikkerhed
 • Miljø
 • Økonomi
 • Retssystemet

Hvordan anvendes generalklausuler?

Generalklausuler er ofte inkluderet i lovgivningen, som en slags tillægsbestemmelse. Bestemmelserne giver myndighederne en vis grad af fortolkningsmulighed, så der kan handles fleksibelt og effektivt i forhold til nye eller komplekse problemstillinger, som ikke er specifikt dækket af eksisterende love.

Eksempler:

 • 36 i Aftaleloven – Ifølge loven kan en aftale ændres eller helt eller delvis tilsidesættes, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde.
 • 232 i Straffeloven – Ifølge loven kan den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.

I begge tilfælde er der anvendt generalklausuler, som giver myndighederne fortolkningsmulighed. Myndighederne har mulighed for at træffe beslutninger ud fra deres skøn i den specifikke sag.

Fordele og ulemper

Generalklausuler har både fordele og ulemper.

Fordelene er blandt andet;

 1. Fleksibilitet – Generalklausuler giver myndighederne fleksibilitet til at træffe beslutninger og træffe foranstaltninger, der passer bedst til de aktuelle forhold og omstændigheder. Det kan være særligt vigtigt i nødsituationer, hvor der bør handle hurtigt.
 2. Tilpasningsevne – Generalklausuler kan være formuleret på en bred måde, hvilket betyder, at de kan anvendes på mange forskellige situationer og områder. Myndighederne kan på denne måde tilpasse sig nye og skiftende udfordringer og behov.
 3. Effektivitet – Generalklausuler kan være en effektiv måde at opnå et bestemt mål på. Da de giver myndighederne mulighed for at træffe fleksible beslutninger.
 4. Harmonisering – Generalklausuler kan bidrage til at harmonisere lovgivningen, da de giver myndighederne mulighed for at anvende principper og standarder, der er bredt anerkendt, selvom de ikke er udtrykkeligt fastlagt i lovgivningen.

Ulemperne er blandt andet;

 1. Usikkerhed – Generalklausuler er åbne for fortolkning og skøn, hvilket kan føre til usikkerhed og tvister.
 2. Utydelighed – Generalklausuler kan være uklare eller for brede, hvilket kan føre til forvirring og misbrug.
 3. Manglende klarhed i forhold til standarder – Generalklausuler kan mangle en klar standard for anvendelse, hvilket kan føre til ulige eller uretfærdige resultater.
 4. Potentielt misbrug – Generalklausuler kan også blive misbrugt af myndigheder med magt, som kan bruge dem til at skabe uønskede resultater, eller forhindre andre i at få deres retsmæssige rettigheder.

Relaterede ord

Bekendtgørelse

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.