Forbehold

Ordet ´forbehold´ bruges ofte i betydningen af en betingelse eller begrænsning, der gør en aftale, en udtalelse eller en handling betinget af noget bestemt. Forbehold kan give udtryk for, at en handling eller en aftale kun kan finde sted, hvis visse betingelser er opfyldt.

Forbehold - Læs mere her

Hvad betyder forbehold?

Forbehold betyder normalt at tage en forbeholdende holdning eller at reservere sig mod noget. Det kan også referere til en specifik betingelse eller begrænsning, som skal opfyldes eller tages i betragtning, før noget kan ske eller accepteres.

Eksempel: En virksomhed accepterer at levere varer til en anden virksomhed, men kun under forbehold af, at betalingen er modtaget inden for en bestemt tidsramme.

EU-forbehold

EU-forbehold henviser til nogle af de særskilte undtagelser, som nogle EU-medlemslande, herunder Danmark har gjort med hensyn til deres deltagelse i bestemte områder af EU-samarbejdet.

Danmarks EU-forbehold er;

  1. Euro-forbehold – Danmark har valgt at beholde sin egen valuta og har derfor ikke vedtaget euroen, som en fælles europæisk mønt i Danmark.
  2. Forsvarsforbehold – Danmark deltager ikke i EU’s fælles sikkerheds- og forsvarspolitik.
  3. Justitsforbehold – Danmark deltager ikke i samarbejdet om retlige og indre anliggender, som omfatter politisamarbejde, grænsekontrol og strafferetligt samarbejde.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.