Europol

Europol er en europæisk politiorganisation, der blev oprettet i 1998 med det formål at styrke samarbejdet mellem politimyndigheder i medlemslandene i EU. Europol har hovedsæde i Haag i Holland, og det har til formål at hjælpe medlemslandene med at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet.

Europol

Hvad er Europol?

European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, eller forkortet Europol er en politienhed med ansvar for at styrke samarbejdet mellem politimyndigheder i EU-landene i kampen mod organiseret kriminalitet og andre former for alvorlig grænseoverskridende kriminalitet, herunder;

 • Terrorisme
 • Menneskehandel
 • Narkotikahandel
 • Hvidvaskning af penge
 • Cyberkriminalitet

Europol samarbejder også med politimyndigheder uden for EU (fx Interpol, USA og Australien).

Arbejdsopgaver

Europol fungerer som en centraliseret enhed, der indsamler og analyserer information om kriminalitet. Enheden understøtter og koordinerer mellemlandende i;

 • Efterforskning
 • Udveksling af viden om kriminelle netværk og aktiviteter
 • Retsforfølgning af kriminelle
 • Udvikling og deling af tekniske og videnskabelige oplysninger
 • Støtte til efterforskning og retshåndhævelse

Europol har også en række specialiserede underenheder, herunder en enhed til bekæmpelse af terrorfinansiering og til bekæmpelse af cyberkriminalitet.

Europol i Danmark

Den 1. maj 2017 trådte Danmark ud af politisamarbejdet, og Danmark har derfor ikke længere et officielt medlemskab til Europol. Ved udtrædelse blev der indgået en særaftale, der fortsat giver Danmark adgang til Europols database. Det er Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter, der har kontakt til Europol.

Fordele ved Europol

Siden Europol blev etableret i 1998, har organisationen haft en række fordele for EU-medlemslandene. Nogle af fordelen er blandt andet;

 1. Et forbedret samarbejde mellem landene – Europol udbyder informationsudveksling og samarbejde, hvilket kan forhindre og opklare kriminalitet på tværs af landegrænser.
 2. Effektiviseret bekæmpelse af organiseret kriminalitet – Europol har fokus på bekæmpelse af organiseret kriminalitet, som ofte opererer på tværs af landegrænser.
 3. Sikkerhedsfremmende enhed – Europol bidrager også til at øge sikkerheden i Europa ved at samarbejde med lande for at identificere og forebygge trusler mod offentlig sikkerhed (terror).

Kritik af Europol

Ligesom organisationen har sine tilhængere i Europa, er der også en række modstandere, som kritiserer Europol. Nogle af kritikpunkterne ved Europol inkluderer;

 1. Manglende gennemsigtighed – Europol har modtaget kritik for manglende gennemsigtighed i sin drift, herunder for at have begrænset offentlig adgang til information og rapporter om dets aktiviteter.
 2. Potentiel overtrædelse af privatlivets fred – Europol har også modtaget kritik for sin brug af personlige oplysninger og databaser, og for potentielt at overtræde borgernes privatliv.
 3. Udfordringer med koordination mellem forskellige politistyrker – Selvom Europol er blevet oprettet med det formål at koordinere indsatsen mod kriminalitet på tværs af landegrænser, er der stadig ikke et tilstrækkeligt samarbejde mellem landenes politistyrker.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.