Kaution

Kaution er en aftale, hvor en tredjepart går ind og påtager sig at tilbagebetale en gæld, hvis den person eller virksomhed, der har lånt pengene, ikke kan betale tilbage. Kaution anvendes ofte i forbindelse med lån, kreditter, leasing og andre former for økonomiske aftaler.

Kaution

Hvad er kaution?

Kaution er en juridisk aftale, hvor en person (kautionisten) garanterer for en anden persons (låntagers) betalingsevne i tilfælde af manglende betaling af en gæld til kreditor (långiver). Kautionisten fungerer som en slags sikkerhed for kreditor, der har lånt penge ud.

Hvad hæfter kautionisten for?

Kautionisten hæfter for låntagers gæld og kan blive pålagt at betale det fulde beløb, hvis låntager ikke kan betale. Det er vigtigt at bemærke, at kautionistens ansvar normalt er begrænset til det beløb, der er aftalt i kautionsaftalen.

Typer af kautionsaftaler

Der er forskellige typer af kautionsaftaler, som påvirker kautionistens hæftelsesansvar. Disse omfatter:

  • Selvskyldnerkaution – Kautionisten hæfter lige så snart låntager har forsinket sin gældsbetaling.
  • Simpel kaution – Kautionisten hæfter lige så snart kreditor har dokumenteret, at låntageren ikke kan tilbagebetale gælden.
  • Tabskaution – Gælden er forsøgt inddrevet gennem fogedretten uden held, og derfor opkræves gælden fra kautionisten.
  • Efterkaution – Gælden er forsøgt inddrevet af den primære kautionist uden held. kreditor opkræver derfor gælden fra efterkautionisten.
  • Kontrakaution – En kontrakautionist påtager sig hæftelsesansvaret hvis hovedkautionisten ikke kan tilbagebetale gælden.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.