Kontrakaution

En kontrakaution referer til en kautionsform, hvor en tredjepart stiller sikkerhed for betaling eller opfyldelse af en kontrakt, hvis hovedkautionisten (den oprindelige skyldner) ikke kan opfylde aftalens forpligtelser. Kontrakautioner bruges ofte i forretningsaftaler, hvor der er risiko for, at den ene part ikke opfylder sine forpligtelser.

Hvad er en kontrakaution?

En kontrakaution er en form for sikkerhedsstillelse, hvor en kautionist stiller sig til rådighed for en kreditor som sikkerhed for en skyldners forpligtelse. En kontrakautionist går med andre ord ind og påtager sig en del af ansvaret for den gæld, som skyldneren har over for kreditor.

Hvem er en kontrakautionist?

En kontrakautionist refererer til en person eller virksomhed, der går ind som kautionist for en anden kautionist. Dette betyder, at kontrakautionisten bliver hovedansvarlig for at betale en forpligtelse eller gæld, hvis den oprindelige skyldner ikke kan betale. Vedkommende overtager ansvaret for at betale gælden.

Hvordan fungerer det?

En kontrakaution fungerer som en sikkerhedsstillelse for den part, der ønsker at indgå en aftale med den anden part, men som ønsker at minimere risikoen for, at den anden part ikke overholder aftalen.

Eksempel: Jens ønsker at minimere sin risiko og kræver derfor en kontrakaution fra Hans, før aftalen indgås. Hans aftaler med et familiemedlem, at familiemedlemmet bliver kontrakautionist i låneaftalen mellem Jens og Hans.

Hvorfor bruges kontrakautioner?

Kontrakaution er ofte brugt i situationer, hvor en kreditor kræver en kautionist for at minimere risikoen for ikke at modtage betaling. Hvis den oprindelige kautionist ikke kan betale, træder kontrakautionisten ind som den nye kautionist.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.