Efterkaution

Efterkaution er en form for garanti, der gives af en person eller virksomhed (efterkautionist) for at sikre, at en anden person eller virksomhed (hovedkautionist) opfylder sine forpligtigelser. Efterkautionistens hæftelse afhænger af den konkrete kautionsaftale, men kan først gøres gældende, når det er aftalt, hvad hovedkautionisten hæfter for.

Efterkaution bruges også i forbindelse med lejekontrakter, hvor lejer skal betale depositum, før vedkommende kan overtage lejemålet. Hvis der sker skade på ejendommen under lejeperioden, kan udlejer kræve skaden erstattet ved brug af efterkautionen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.