Betalingsevne

En betalingsevne er en betegnelse for det beløb, som en person kan afbetale på sin gæld, når vedkommende har betalt sine faste udgifter og fratrukket sit rådighedsbeløb. Staten har fastsat et rådighedsbeløb, som en dansker bør kunne leve for efter nødvendige omkostninger. I 2024 er taksten på 7.240 kr. Det betyder, at hvis man ikke har noget til rådighed efter sine udgifter og rådighedsbeløbet, mener det offentlige ikke, at man har en betalingsevne.

Rådighedsbeløbet bliver anvendt til at udregne, hvad ens betalingsevne er. Rådighedsbeløbet er med til at sikre, at man har en acceptabel levestandard, f.eks. mad. Når ens løbende udgifter og rådighedsbeløbet er trukket fra ens indtægter, har man sin betalingsevne. 

Eksempel:Rune får 20.000 kr. udbetalt om måneden og bor alene. Han betaler sin husleje på 6.000 kr. i husleje og har derefter 14.000 kroner tilbage. Rådighedsbeløbet er på 6.990 kr. i 2023, som skal fratrækkes de 14.000 kroner, der var tilbage efter husleje. Det betyder, at Rune har 7.010 kr. tilbage efter husleje og rådighedsbeløbet. De 7.010 kr. er Runes betalingsevne.

Hvad er konsekvensen af, at man ikke har en betalingsevne?

Hvis man ikke har et rådighedsbeløb på over 7.240 kr. (2024), har man en ikke en tilstrækkelig betalingsevne. Det betyder, at det bliver vanskeligt at få kredit. Det skyldes, at kreditorerne typisk ikke vil give kredit til en person, som ikke har en tilstrækkelig betalingsevne.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.