Selvskyldnerkaution

Selvskyldnerkaution betyder, at hvis en debitor misligholder aftalen med kreditor, kan kreditor gå direkte til kautionisten. Det vil sige, at långiveren kan kræve, at kautionisten betaler hele det beløb, som kautionisten har kautioneret for, så snart den reelle skyldner undlader at betale ét afdrag til tiden.

Hvis man som kautionist ender med at betale for en del eller hele debitors gæld, har man mulighed for at gøre et regreskrav gældende. Et regreskrav betyder, at man kræver, at debitor tilbagebetaler beløbet, så man kan få sine penge tilbage.

Hvad kan man gøre for at begrænse ens hæftelse?

Der er en række overvejelser, man skal gøre sig, før man indvilger i at kautionere for venner eller familie. Man skal bl.a. overveje, om man kan sætte en begrænsning på ens hæftelse, eller om låntager kan stille pant.

  • Begrænsning: Man kan beslutte sig for at sætte en begrænsning på, hvor meget man vil hæfte for debitor. Man kan bl.a. tilføje et bestemt beløb, man maksimalt ønsker at kautionere for. I den anledning kan man tilføje, at beløbet er inklusive renter og eventuelle inkassoomkostninger.
  • Pant: Man bør sikre sig, at debitor har stillet pant, som skal tjene som sikkerhed for gælden. Det vil sige, at kreditor først skal søge sig fyldestgjort i pantet fremfor kautionisten.

Eksempel:Mette har lånt penge hos sin bank. Hun har fået sin mor, Merete, til at kautionere for gælden. Da Mette ikke betaler afdraget den ene måned, henvender banken sig til Merete for at få hende til at betale på Mettes vegne. Merete kan dog have sat et loft for sin kaution, f.eks. på 150.000 kr. Det vil betyde, at banken maksimalt kan kræve, at Merete betaler 150.000 kr.

Er der krav til, hvem der kan kautionere?

Det er både muligt, at virksomheder og privatpersoner kan kautionere. Der gælder dog krav om, at kautionisten ikke selv er i gæld, at kautionisten har midlerne til at betale på vegne af debitor samt har en god kreditscore.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.