Equity

Equity oversættes til dansk som ´egenkapital´. Egenkapital referer til den del af en virksomheds samlede værdi, som tilhører dens aktionærer (ejere), og som er til rådighed for at dække eventuelle tav eller finansiering af fremtidig vækst.

Equity

Hvad betyder equity?

”Equity” kan oversættes til `Egenkapital` på dansk. Egenkapitalen i en virksomhed er det beløb, der er tilbage, når man trækker virksomhedens samlede gæld fra dens samlede aktiver. Egenkapitalen kan være relevant, når en virksomhed skal likvideres, da aktionærerne vil blive tildelt deres andel af egenkapitalen efter afvikling af gælden.

Hvad består egenkapitalen af?

Egenkapitalen består af flere elementer, herunder;

  • Startkapital – Dette er den sum penge, som et (ApS og A/S) selskab skal indskyde ved selskabets stiftelse.
  • Opskrivninger – Når værdien af virksomhedens aktiver stiger, kan den øgede værdi tilføjes til virksomhedens Egenkapital.
  • Overført overskudResultatetopgørelse af det overskud eller underskud, som en virksomhed opnår i løbet af et regnskabsår  og tilføjes til egenkapitalen.
  • Udbytte – Den del af egenkapitalen, som selskabet kan udbetale som udbytte/fortjeneste til sine aktionærer.

Hvordan påvirker egenkapitalen virksomhedens værdi?

Jo større egenkapitalen er i forhold til gælden, jo mere værdifuld er virksomheden. Investorer og kreditorer vil ofte se på virksomhedens Egenkapital i forhold til gælden for at vurdere, hvor solid virksomheden er, og hvor risikabelt det er at investere i.  

Beregning af egenkapital

Når man ser på et selskab og dets regnskab, vil man kunne finde to hovedkategorier, herunder;

  • Aktiver – Som er de ejendele selskabet ejer (køretøjer, maskiner, udstyr, inventar m.fl.).
  • Passiver – Som er de gældsforpligtelser selskabet har (gæld til investorer, kreditorer, leverandører m.fl.).

Egenkapital er den del af selskabets værdi, som er tilbage, når man trækker dens Passiver fra dens aktiver. Formlen ser således ud;

                                                      Aktiver – Passiver = Egenkapital

Eksempel: Selskabet A/S ejer 5 varevogne til en værdi af 2.000.000 kr. og maskiner til en værdi af 1.000.000 kr. Samtidig har selskabet også optaget et lån på 500.000 kr. i banken. Virksomhedens Egenkapital udgør i dette tilfælde 2.500.000 kr.

Regnestykket bliver således;

Aktiver

2.000.000 kr.

+

1.000.000 kr.

=

3.000.000 kr.

Passiver

500.000 kr.

 

 

 

 

Egenkapital

3.000.000 kr.

-

500.000 kr.

=

2.500.000 kr.

Hvad er private equity?

Private equity referer til investering I private, ikke-børsnoterede virksomheder med det formål at købe, restrukturere og sælge dem videre med fortjeneste. Det indebærer normalt køb af store andele af virksomheder med et højt vækstpotentiale og en stærk indtjeningshistorie.

Private equity-fonde er investeringsfonde, der typisk har en lang investeringshorisont. De investerer i private virksomheder, ofte med det formål at genopbygge eller restrukturere disse virksomheder og dermed øge deres værdi inden salg eller børsnotering.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.