Aktionærlån

Aktionærlån, også kaldt kapitalejerlån er en form for lån, som en aktionær optager fra et selskab, det har tilknytning til. Selskabet stiller sikkerhed eller låner penge ud eller til aktionæren, der har tilknytning til selskabet. Aktionærlån var tidligere ulovligt, men er i dag lovligt.

Hvad er et aktionærlån?

Et aktionærlån er en form for lån, som et selskab yder til en aktionær, kapitalejer, anpartshaver eller anden tæt tilknyttet person. Låneformen kaldes også for kapitalejerlån. Dette lån kan kun gives af aktieselskaber (A/S)anpartsselskaber (ApS)iværksætterselskaber (IVS) og partnerskaber (P/S).

Eksempel: Hans er aktionær i selskab A/S og har stemmeret på selskabets generalforsamlinger. Hans ejer desuden datterselskabet ApS, der sælger elektronikprodukter. Hans ønsker at udvide sin virksomhed, men mangler penge til investeringen. Af denne grund beslutter han sig for at tage et aktionærlån hos selskab A/S. Han fremlægger forslaget om lån på selskabets næste generalforsamling. Forslaget bliver vedtaget, og Hans tager lånet.

I dette eksempel har Hans været med til at træffe beslutningen om at låne penge til sin egen virksomhed gennem selskab A/S.

Krav og regler i Selskabsloven

Krav og betingelser om aktionærlån er reguleret under § 210 i Selskabsloven. Tidligere var aktionærlån ulovlige, men senest i 2017 blev lovbestemmelserne ændret, så det i dag under særlige betingelser er muligt at yde disse lån. Når følgende betingelser er opfyldt, kan der ydes lån;

  • Lånet skal komme fra selskabets frie reserver.
  • Lånet skal gives på almindelige markedsvilkår.
  • Lånet skal godkendes af generalforsamlingen og/eller af selskabets ledelse.
  • Lånet må først gives, når selskabet har eksisteret i minimum 1 år,
  • Og når selskabet har offentliggjort første årsrapport.

Hvad er et ulovligt aktionærlån?

Når ovenstående krav og regler ikke er overholdt, vil der være tale om et ulovligt aktionærlån. Det kan f.eks. være, hvis lånet ikke er blevet godkendt af selskabets generalforsamling. Ved opdagelse af ulovlige aktionærlån er revisorer underlagt underretningspligt til bagmandspolitiet.

Konsekvenser ved ulovlige aktionærlån

Ulovlige aktionærlån kan have alvorlige økonomiske konsekvenser for både selskabet og aktionæren. Der er tale om konsekvenser og sanktioner som følgende;

  • Tab af investering
  • Bøde og tilbagebetalingskrav med renter og uden fradragsret
  • Tab af investortillid

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.