Privilegeret fordring

En privilegeret fordring refererer til en gæld, der har en højere prioritet eller forrang end almindelige fordringer i tilfælde af konkurs, insolvens eller likvidation af en virksomhed eller enkeltperson. Muligheden for at den privilegerede fordring tilbagebetales eller opfyldes er større i forhold til andre fordringer med lavere prioritet.

Eksempler på privilegerede fordringer

Privilegerede fordringer gives ofte for at beskytte bestemte kreditorer eller typer af fordringer på grund af deres karakter eller retlige status. Typiske eksempler på privilegerede fordringer inkluderer:

  • Pant i fast ejendom eller anden form for sikkerhedsstillelse – Hvis en kreditor har pant i en ejendom eller anden form for sikkerhedsstillelse som sikkerhed for en gæld, vil deres fordring normalt være privilegeret. Hvis debitor misligholder betalingerne, kan kreditor sælge ejendommen eller sikkerheden for at inddrive gælden.
  • Lønkrav for ansatte – Lønkrav og arbejdsgiverbidrag til sociale sikringsordninger har ofte en privilegeret status for at beskytte arbejdstagerne og sikre, at de får betalt, selvom arbejdsgiveren er insolvent.
  • Skattekrav – Krav fra skattemyndighederne har typisk en privilegeret status for at sikre, at skatteindtægterne beskyttes og anvendes til finansiering af offentlige udgifter.
  • Retlig afgørelse – Hvis der er truffet en retlig afgørelse til fordel for en kreditor, kan kravet blive privilegeret for at sikre, at afgørelsen bliver opfyldt.

Ved insolvens eller konkurs vil privilegerede fordringer normalt blive tilbagebetalt eller opfyldt før almindelige fordringer. Dog vil det afhænge af den specifikke jurisdiktion og den gældende lovgivning, der regulerer insolvens- eller konkursprocedurerne.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.