Insolvens

Insolvens refererer til en situation, hvor en person, virksomhed eller en anden juridisk enhed ikke er i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser. Dette betyder i praksis, at ens aktiver og indtægter ikke er tilstrækkelige til at dække de pågældende gældsforpligtelser.

Hvad betyder insolvens?

Insolvens refererer til en finansiel tilstand, hvor en person, virksomhed eller organisation ikke er i stand til at betale deres gæld til kreditorer. Når en virksomhed er insolvent, betyder det, at det ikke har tilstrækkelige aktiver eller likviditet til at dække deres gæld.

Det er værd at bemærke, at en virksomhed kun kan erklæres insolvent gennem en officiel insolvenserklæring, der normalt udstedes af Fogedretten.

Fogedretten

Fogedretten er den juridiske instans, der behandler gæld, fordringer og relaterede juridiske spørgsmål. Når en person eller virksomhed ikke længere er i stand til at betale sine regninger til kreditorer, kan Fogedretten involveres i processen.

Fogedretten vil vurdere, hvorvidt virksomheden skal erklæres insolvent, indføre en fredningsperiode, igangsætte konkursbehandling og træffe beslutninger om gældsinddrivelse og -afvikling.

Fredningsperiode

I nogle tilfælde kan Fogedretten indføre en fredningsperiode på 6 måneder, hvor den insolvente person eller virksomhed får midlertidig beskyttelse mod kreditorernes krav. Dette giver dem mulighed for at udarbejde en plan for rekonstruktion eller finde måder at afvikle gælden på en mere kontrolleret måde.

Under fredningsperioden kan kreditorerne normalt ikke tage retlige skridt for at inddrive deres tilgodehavender, hvilket giver den insolvente part mulighed for at arbejde på at forbedre deres økonomiske situation.

Konkursbehandling

Når fredningsperioden er udløbet, og den insolvente part ikke er i stand til at genoprette sin økonomiske situation, kan der indledes en konkursbehandling. Konkursbehandlingen indebærer at virksomhedens aktiver bliver inddraget og administreret af en kurator med det formål at afvikle gælden over for kreditorerne.

En konkursbehandling forudsætter, at en eller flere af kreditorerne indgiver en konkursbegæring hos Fogedretten. Du har også mulighed for selv at indgive en begæring om konkurs, hvilket kaldes for egenbegæring. Denne proces kan have betydning for både private personer og virksomheder.

Hvordan foregår en konkursbehandling?

I en proces med konkursbehandling opretholder kurator løbende kommunikation med konkursboets kreditorer samt retssystemet omkring sit arbejde og resultaterne af de udførte undersøgelser. Efter salget af personens eller virksomhedens aktiver, kan konkursbehandlingen nå sin afslutning.

Konkursbehandlingen afsluttes med kurators udarbejdelse af et boregnskab. Boregnskabet er en oversigt over boets aktiver samt omkostningerne, der er relateret til kurators arbejde, herunder en anbefaling om kurators vederlag.

Boregnskabet skal godkendes af både kreditorerne og skifteretten, før processen kan afsluttes. Denne godkendelse markerer det sidste skridt i konkursbehandlingen og sætter punktum for den omfattende procedure.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.