Likviditet

Likviditet refererer til et mål for en virksomheds eller enkeltpersons evne til at opfylde sine økonomiske forpligtelser ved at konvertere aktiver til kontanter uden at påvirke deres værdi væsentligt. Det er en vigtig økonomisk indikator, der viser virksomhedens evne til at betale sine kortsigtede gældsforpligtelser.

Likviditet

Hvad er likviditet?

Likviditet betegner en virksomheds evne til at opfylde sine kortsigtede økonomiske forpligtelser ved at have tilstrækkelige likvide midler til rådighed. Det handler om virksomhedens evne til at omsætte sine aktiver til kontanter for at kunne betale for sine løbende udgifter og kortsigtede gældsforpligtelser.

Betydning

God likviditet er vigtig for virksomhedens daglige drift og mulighed for at udnytte forretningsmuligheder. Det giver virksomheden evnen til at betale leverandører og kreditorer rettidigt, opretholde en sund driftskapital og imødekomme uforudsete udgifter eller økonomiske udfordringer. Manglende likviditet kan føre til likviditetsproblemer, betalingsvanskeligheder, tab af kreditværdighed og endda insolvens.

Balance og pengestrømsopgørelse

En virksomheds likviditet kan vurderes ved at analysere dens Balance og pengestrømsopgørelse. Balancen viser virksomhedens aktiver og passiver på et givet tidspunkt, mens pengestrømsopgørelsen viser ind- og udstrømningen af ​​kontanter i en given periode.

Måling af likviditet

Likviditet kan måles ved hjælp af forskellige nøgletal. Nøgletallene sammenligner virksomhedens likvide aktiver (kontanter, kontante ækvivalenter og kortfristede investeringer) med dens kortsigtede forpligtelser (kortfristet gæld, kreditorer, lønninger osv.). Højere likviditetsniveauer indikerer normalt større økonomisk stabilitet og evne til at opfylde betalingsforpligtelser.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.