Grov uagtsomhed

Et udtryk der ofte anvendes i retslige sammenhænge, når man skal vurdere graden af skyld eller forsømmelighed hos en person i forbindelse med en ulykke eller en handling, der har ført til skade eller tab for en anden person.

Hvad er grov uagtsomhed?

Grov uagtsomhed er en særlig alvorlig grad af uagtsomhed eller forsømmelse. Det betyder, at en person har handlet på en måde, der er så markant forsømmelig eller uagtsom, at det ikke kan betragtes som en mindre forsømmelse. Grov uagtsomhed kan medføre større ansvar eller straf.

Grov uagtsomhed kontra simpel uagtsomhed

Grov uagtsomhed adskiller sig fra simpel uagtsomhed ved, at graden af forsømmelse eller uagtsomhed er særlig alvorlig og så markant, at den ikke kan betragtes som en mindre forsømmelse. I vurderingen lægges der vægt på skadevolderens bevidste eller ubevidste handling og intention, herunder;

  • At bruge en regel eller lovmed fuldt overlæg og bevidst ignorere risikoen for at forårsage skade.
  • At udføre en handling, som man ved, er livsfarlig eller har en høj risiko for at forårsage alvorlig skade.
  • At undlade at tage forholdsregler, selvom man ved, at det kan medføre alvorlig skade eller død.

Eksempler

Grov uagtsomhed bruges især i civilretlige og erstatningssager, hvor det kan påvirke størrelsen af erstatningen, der skal udbetales til den skadelidte. Eksempler på situationer, hvor grov uagtsomhed kan komme i spil, omfatter for eksempel;

  1. En læge, der har handlet groft uagtsomt ved at overskride de sædvanlige lægelige standarder, og som derved har forvoldt en patient en skade, invalidering eller ført til patientens dødsfald. Lægen bliver erstatningsansvarlig.
  2. En bilist, der kører 100 km/t i en 50 km/t zone og derfor forårsager en trafikulykke med alvorlige skader. Bilistens handling er grov uagtsom og medfører erstatningsansvar.
  3. En virksomhedsejer, der groft uagtsomt undlader at overholde sikkerhedsregler og udsætter sine ansatte for farlige arbejdsforhold, der fører til alvorlige arbejdsulykker, skader eller dødsfald.

Det er vigtigt at bemærke, at vurderingen af, om der er tale om grov uagtsomhed, afhænger af de konkrete omstændigheder i den pågældende sag og varierer fra sag til sag.

Culpareglen i erstatningsbetingelser

Culpa, også benævnt som culpareglen er en hovedregel i dansk ret og betyder, at man er erstatningsansvarlig, hvis man har handlet uagtsomt, og denne uagtsomhed har medført en skade. Det betyder, at hvis man har handlet med grov uagtsomhed, vil det normalt medføre et erstatningsansvar.

Relaterede ord

Delikt
Direkte forsæt
Erstatning
Erstatningsret
Forsæt

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.