Egen skyld

Egen skyld referer til den skyld eller ansvar, som den skadelidte har i forhold til skaden, personen har lidt.

I erstatningsret betyder det, at hvis den skadelidte selv har bidraget til den forvoldte skade, kan dette have indflydelse på den skadelidtes erstatningskrav. Egen skyld kan medføre berettiget nedsat erstatning, eller den skadelidte kan være udelukket fra erstatningskravet helt.

Culpareglen i erstatningsret

Egen skyld kan forbindes med culpareglen, som er én af de fire erstatningsbetingelser, der skal være opfyldt, for at der kan udbetales erstatning i en erstatningssag. De fire erstatningsbetingelser er;

  1. Skaden skal være forårsaget af skadevolderens (gerningsmanden) handling eller udladelse af samme.
  2. Skadevolder skal have handlet med forsæt eller grov uagtsomhed.
  3. Der skal være et erstatningsberettiget tab.
  4. Der skal være et årsagtmæssigt sammenfald mellem handling/undladelse og skaden.

Hvis den skadelidte selv har bidraget til skaden, kan det påvirke culpareglen. Hvis den skadelidte selv har handlet med forsæt eller grov uagtsomhed, kan det resultere i, at personen ikke længere opfylder erstatningsbetingelserne.

Læs mere om Erstatningsansvarsloven her.

Relaterede ord

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.