Ejendomsforbehold

Ejendomsforbehold i en købsaftale eller købskontrakt sikrer, at ejendommen forbliver i sælgers besiddelse, indtil alle betingelser i købsaftalen er opfyldt. I tilfælde af, at køber ikke opfylder betingelserne i aftalen, kan et ejendomsforbehold beskytte sælger mod at miste ejendomsretten til det solgte.

Ejendomsforbehold - Læs hele artiklen

Hvad er et ejendomsforbehold?

Et ejendomsforbehold er et forbehold eller en type betingelse, der kan indgå i en købskontrakt. Ejendomsforbeholdet betyder, at sælger kan trække et salg tilbage og beholde ejendommen, hvis køber ikke overholder aftalens vilkår og betingelser. Ejendommen forbliver i sælgers besiddelse, indtil alle købsbetingelser er opfyldt.

Læs alt om ejendomsforbehold og krav til en købsaftale her.

Hvad er formålet med ejendomsforbehold?

Ejendomsforbeholdet er sælgers sikkerhed og har til formål at beskytte sælger mod at miste ejendommen, hvis køber ikke opfylder vilkårene i købsaftalen. Forbeholdet giver sælgeren mulighed for at tage varen tilbage ved manglende betaling, eller forsikrer sig, at køber ikke videresælger varen.

Gyldigt ejendomsforbehold

Et ejendomsforbehold i en købekontrakt vil først træde i kræft og være gyldigt, når en køber misligholder sin betalingsforpligtigelse. Kreditaftalelovens § 34 stiller også en række betingelser, som skal være opfyldt, før et ejendomsforbehold overhovedet må optræde i købskontrakten. Lovens betingelser til et gyldigt ejendomsforbehold varierer afhængigt af;

 • Om der er tale om et erhvervskøb – Formålet med købet er at dække erhvervsmæssige behov.
 • Om der er tale om et forbrugerkøb – Formålet med købet er at dække privatbehov.

Kreditaftaleloven

Kreditaftaleloven regulerer købsaftaler, hvor en kreditor (långiver) stiller et beløb til rådighed for en debitor (låntager), som kan anvendes til at købe varer eller tjenesteydelser. Dette omfatter køb af både fast ejendom og løsøre, og kan omfatte kontaktlån og kreditter med en løbetid.

Erhvervskøb

Når sælger eller køber foretager et handelskøb med erhvervsmæssig hensigt og/eller drift, er der tale om erhvervskøb. Reglerne for et gyldigt ejendomsforbehold i erhvervskøb er følgende;

 • Ejendomsforbeholdet skal være aftalt mellem sælger og køber senest ved varens overgivelse til køber.
 • Ejendomsforbeholdet gælder kun den specifikke vare og kan ikke anvendes på andre.
 • Det samlede beløb, der skal betales (inklusiv udbetaling) skal overstige 2.000 kr.
 • Sælger skal være udtrykkelig og specifik, så der ikke er i tvivl om, hvilken vare ejendomsforbeholdet omfatter.
 • Der stilles ingen krav om, at en bestemt procentsats af købsprisen betales ved varens overdragelse.

Forbrugerkøb

Når en køber er en privat person eller en forbruger og foretager et køb hos en erhvervsdrivende, er der tale om et forbrugerkøb. Reglerne for et gyldigt ejendomsforbehold i forbrugerkøb er følgende;

 • Ejendomsforbeholdet skal fremgå af en skriftlig købskontrakt mellem sælger og køber.
 • Ejendomsforbeholdet gælder kun den specifikke vare og kan ikke anvendes på andre.
 • Ejendomsforbeholdet skal være aftalt mellem sælger og køber senest ved varens overdragelse til forbruger.
 • Det samlede beløb, der skal betales (inklusiv udbetaling) skal overstige 2.000 kr.
 • Der skal være angivet en fast afdragsordning samt afdragssats.
 • Køberen skal senest ved varens overdragelse have betalt mindst 20 % af varens totale pris.

Brug for hjælp?

For at finde den bedste køberrådgiver, bør du derfor tænke i ekspertise og erfaring inden for området. Ofte vil en boligjurist eller dygtig ejendomsmægler give dig bedre køberrådgivning end en advokat, som ikke på samme måde er ekspert inden for området. Find din rådgiver her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.