Løsøre

Løsøre er en fællesbetegnelse for aktiver, som ikke er fastgjort til eller en integreret del af fast ejendom. Det omfatter almindeligvis bevægelig ejendom, der kan flyttes eller transporteres. Derimod er fast ejendom, såsom jord, bygninger, ejendomme og permanent fastgjorte genstande, ikke klassificeret som løsøre, men som fast ejendom.

Løsøre

Hvad er løsøre?

Løsøre er et juridisk begreb, der refererer til genstande, ejendele eller aktiver, der ikke er fastgjort til eller en integreret del af fast ejendom. Det er almindeligvis beskrevet som bevægelig ejendom eller ejendele, der kan flyttes eller transporteres fra et sted til et andet. 

Nogle eksempler på løsøre inkluderer;

  • Møbler
  • Elektronisk udstyr
  • Køretøjer
  • Tekstil (mærketøj)
  • Kunstværker
  • Smykker og andre personlige ejendele

Løsøre kan omfatte både fysiske objekter og immaterielle rettigheder, såsom patentrettigheder, ophavsrettigheder eller licenser.

Løsøre har betydning inden for juridiske og økonomiske kontekster, herunder ved køb og salg af ejendom, forsikringsaftaler, pantelån og konkursbehandlinger.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.