Afviklingsmodenhed

Afviklingsmodenhed refererer til, om en fordring eller et andet finansielt instrument er klar til at blive afviklet, dvs. løst eller indfriet. For at være afviklingsmoden skal fordringen være tilstrækkeligt moden, dvs. at den har nået sin forfaldsdato, og der skal være tilstrækkelige midler til rådighed til betaling.

Eksempel: Søren og Jakob har etableret et samarbejde, hvor Søren leverer varer til Jakob, og Jakob betaler Søren for varerne. Sørens fordring på Jakob når sin forfaldsdato, og Søren vælger at indfri fordringen ved at sende en faktura til Jakob, der viser den fulde værdi af fordringen. Jakob modtager fakturaen, betaler Søren de 10.000 kr. og fordringen er afviklet.

Metoder til afvikling af fordringer

Når fordringer er afviklingsmodne, kan disse indfries ved brug af forskellige metoder.

  • Modregning Modregning er en metode til at afvikle fordringer, hvor to parter, der hver især har fordringer på hinanden, fratrækker deres fordringer fra hinanden.
  • Indfrielse Indfrielse er en metode til at afvikle fordringer, hvor den der skylder fordringen (debitor) betaler den fulde værdi af fordringen til den der har fordringen (kreditor).

Eksempel på Modregning: Hvis Søren har en fordring på 10.000 kr. på Jakob, og Jakob har en fordring på 5.000 kr. på Søren, kan de to fordringer modregnes, så Søren kun skal betale Jakob 5.000 kr.

Eksempel på Indfrielse: Hvis Søren har en fordring på 10.000 kr. på Jakob, kan Søren vælge at indfri fordringen ved at betale Jakob de 10.000 kr.

Hvornår er fordringer afviklingsmodne?

  • forfaldsdato – En fordring er typisk afviklingsmoden, når den har nået sin forfaldsdato, dvs. det tidspunkt, hvor den skal betales.
  • Tilgængelighed af midler – En fordring er kun afviklingsmoden, hvis der er tilstrækkelige midler til at betale den. Dette kan f.eks. være penge på en bankkonto eller likvide aktiver, der kan sælges for at skaffe midler.
  • Modregning – Hvis to parter har fordringer på hinanden, kan de modregne deres fordringer, så de kun skal betale det beløb, der er tilbage efter Modregning.
  • Indfrielse – En fordring kan også afvikles ved Indfrielse, hvor debitor betaler den fulde værdi af fordringen til kreditor.
  • Tvister eller krav – Hvis der er tvister eller krav knyttet til en fordring, kan dette påvirke, om fordringen er afviklingsmoden. Disse tvister eller krav skal løses, før fordringen kan afvikles.
  • konkurs – Hvis debitor erklæres konkurs, kan fordringen blive afviklet som en del af konkursbehandlingen.

Det er vigtigt at bemærke, at der kan være andre faktorer, der påvirker afviklingsmodenheden af en fordring, og at det er kreditor, der typisk bestemmer, om en fordring er afviklingsmoden.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.