Faktura

En faktura er en regning. Sagt på en anden måde er det en skriftlig anmodning eller erklæring, der udstedes af en virksomhed eller en leverandør til en kunde for at anmode om betaling for varer eller tjenester, der er blevet leveret.

Hvad er en faktura?

En faktura er et dokument, der bruges til at opkræve betaling for varer eller tjenester, der er blevet leveret til en kunde. Den bruges af virksomheder som et vigtigt redskab til at sikre, at de modtager betaling for deres produkter eller tjenester.

Hvilke oplysninger skal en faktura indeholde?

Grundlæggende er der ikke nogen regler og krav til, hvilke oplysninger en faktura skal indeholde. Når det er sagt, er det dog påkrævet, at regningen indeholder et fakturanummer.

En typisk faktura indeholder følgende oplysninger:

  • Fakturanummer – Et unikt identifikationsnummer til fakturaen, som gør det nemt at spore og administrere betalinger.
  • Dato – Datoen, hvor fakturaen blev udstedt.
  • Virksomhedens information – Navn, adresse og kontaktoplysninger for den virksomhed eller person, der udsteder fakturaen.
  • Kundens information – Navn, adresse og kontaktoplysninger for den person eller virksomhed, der skal betale fakturaen.
  • Beskrivelse af varer – En detaljeret liste over de varer, der er blevet leveret, herunder antal, enhedspris og eventuelle beskrivelser.
  • Totalbeløb: Den samlede betalingssum, der inkluderer prisen på varen, eventuelle afgifter, moms, skatter og forsendelsesomkostninger.
  • Betalingsbetingelser – Angiver den periode, inden for hvilken betaling skal modtages, samt eventuelle rabatter eller gebyrer for forsinket betaling.
  • Betalingsmetoder – Oplysninger om, hvordan kunden kan foretage betalingen, f.eks. bankoverførsel, kreditkort eller andre betalingsmetoder.

Fakturaer fungerer som dokumentation af en transaktion mellem en virksomhed og dens kunde. De er også vigtige for regnskabsmæssige og skattemæssige formål, da de giver både afsenderen og modtageren et skriftligt spor af handlen.

Hvordan sender virksomheder fakturaer?

Virksomheder kan sende fakturaer på forskellige måder afhængigt af deres præferencer og de tilgængelige teknologiske løsninger. Disse løsninger inkluderer alt fra den traditionelle papirfaktura, e-faktura, webbaserede online fakturaer og mobile apps.

Kan man slette en faktura?

Nej, som udgangspunkt kan en faktura ikke slettes fra et regnskab. I stedet skal der udarbejdes en kreditnota. Dette kan være nødvendigt i tilfælde af, at en kunde returnerer varer eller annullerer en bestilling efter at have modtaget en faktura.

Hvad er en kreditnota?

En kreditnota, også kendt som en kreditfaktura, er en modsatrettet version af en faktura. Hvor en faktura anmoder om betaling fra en kunde for leverede varer eller tjenester, udstedes en kreditnota for at justere en tidligere faktura og nulstille beløbet, der skal betales.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.