Vederlagskrav

Vederlagskrav (også kendt som reguleringskrav) er et juridisk begreb, der refererer til en anmodning om kompensation eller erstatning for en ydelse eller en indsats, som en person har gjort til fordel for en anden part.

Vederlagskrav opstår ofte i situationer, hvor der ikke er en kontrakt eller en formel aftale mellem parterne, men hvor den ene part har ydet en indsats eller givet en fordel til den anden part, og det anses for rimeligt, at der gives en økonomisk kompensation.

Former for reguleringskrav

Der findes grundlæggende 3 former for reguleringskrav, herunder misbrugskrav, særrettighedskrav og særejebeskyttelseskrav. Fælles for disse krav er, at de har til formål at sikre en rimelig fordeling af økonomiske ressourcer og værdier mellem ægtefæller i forbindelse med ægteskabets opløsning.

Misbrugskrav

Et misbrugskrav kan rejses, hvis den ene ægtefælle ved vanrøgt, misbrug eller uforsvarlig adfærd væsentligt har formindsket den del af fællesboet, som denne ægtefælle råder over. Dette kan omfatte overdreven brug af penge, der medfører en betydelig formindskelse af den økonomiske del, som ægtefællen har ret til.

Særrettighedskrav

Et særrettighedskrav kan rejses, hvis den ene ægtefælle har anvendt midler fra delingsformuen (fællesboet) til at erhverve eller forbedre sit eget særeje eller til at skabe særlige rettigheder, der ikke skal deles mellem ægtefællerne. Dette kan omfatte brugen af fællesmidler til at erhverve goodwill eller forbedre et særejet aktiv.

Særejebeskyttelseskrav

Et særejebeskyttelseskrav kan rejses, når en ægtefælle har anvendt midler fra sit eget særeje til at forbedre eller gavne den fællesbo, der skal deles mellem ægtefællerne. Ægtefællen kan kræve, at det anvendte særeje forlods godskrives, inden nettobodelen deles mellem ægtefællerne.

Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis en ægtefælle bruger midler fra sin arv (særeje) til at forbedre et fælleshus.

Ægtefælleloven

I Danmark reguleres vederlagskrav primært af Ægtefælleloven og retspraksis, der er udviklet gennem afgørelser fra domstolene. Ægtefælleloven indeholder bestemmelser, der angiver betingelserne for at rejse vederlagskrav vedrørende sameje, misbrug og særeje. Du kan læse mere om skilsmisse og bodeling her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.