Goodwill

Goodwill er en betegnelse for den værdi, som en virksomhed har i sit omdømme, brand og faste kundekreds. En virksomhed vil over mange år oparbejde et godt omdømme og kundekreds, som har stor betydning for virksomhedens værdi. Dette omdømme anses som et anlægsaktiv, som indgår i virksomhedens regnskab.

Goodwill anses som et anlægsaktiv, fordi et godt omdømme, brand og trofast kundekreds betyder, at virksomhedens afkast vil være større. Af den grund har virksomhedens goodwill typisk også en større værdi. Det er noget, som virksomheden har nytte af.

Hvordan får en virksomhed goodwill?

En virksomhed kan opnå goodwill på forskellige måder. De vigtigste faktorer er virksomhedens omdømme og faste kundekreds. Der er dog også andre faktorer, som kan komme til at spille en stor rolle, f.eks. forretningsaftaler.

  • Omdømme: Et godt omdømme betyder, at virksomheden har en god status og et godt ry på markedet. Det gør, at mange vil se positivt på virksomheden.
  • Fast kundekreds: Med faste kunder er virksomheden sikker på at få betaling. Derudover kan kunderne muligvis anbefale virksomheden til andre, hvilket kan betyde mere kapital.
  • Forretningsaftaler: En god forretningsaftale kan være værdifuld for virksomhedens goodwill, fordi det kan betyde, at virksomheden får et større afkast i fremtiden.  

Beregning af goodwill – hvordan?

Det kan være svært at sætte en pris på, hvad en virksomheds goodwill er værd. Det er kun virksomheder, som allerede er blevet solgt, som har en konkret værdi på værdien. Hvis man ønsker at beregne virksomhedens goodwill, bør man kontakte en økonomiekspert for at få en vurdering. 

Hvilken roller spiller goodwill ved salg af virksomhed?  

Når en virksomhed skal sælges, skal man huske at tage højde for virksomhedens goodwill. Det vil blive beregnet sammen med virksomhedens merværdi, som bl.a. udgøres af virksomhedens brand, forretningsaftaler, patenter, m.m. Merværdien er den værdi, som køberen vil betale ud over virksomhedens aktiver fratrukket passiverne.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.