Vanrøgt

Vanrøgt refererer til forsømmelse eller manglende opfyldelse af omsorgspligten eller ansvarsområderne over for en person, især når det resulterer i skade, fare eller dårlig behandling. Det kan forekomme i forskellige sammenhænge, herunder omsorg for børn, ældre, handicappede, husdyr eller andre afhængige eller sårbare personer.

Former for vanrøgt

Vanrøgt kan udforme sig på forskellige måder, herunder fysisk forsømmelse, manglende adgang til passende sundhedspleje, ernæring, uddannelse, beskyttelse og andre grundlæggende behov.

Det kan også omfatte følelsesmæssig forsømmelse, hvor der ikke er tilstrækkelig opmærksomhed, kærlighed, støtte eller tryghed til den pågældende person.

Økonomisk vanrøgt kan også forekomme, hvor en person ikke får adgang til de økonomiske ressourcer, de har behov for, eller hvor en anden person uretmæssigt udnytter eller misbruger deres midler.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.