Misbrugskrav

Et misbrugskrav henviser til en retlig handling eller krav, der kan rejses af en ægtefælle mod den anden ægtefælle i tilfælde af uforsvarlig eller misbrugende adfærd, hvilket resulterer i en betydelig formindskelse af fællesboets deling ved separation, skilsmisse eller ved dødsfald.

Hvad er et misbrugskrav?

Et misbrugskrav er en retlig handling, der kan rejses i forbindelse med fællesboets deling, når ægtefæller går fra hinanden. Kravet opstår, når en ægtefælle har handlet uforsvarligt eller misbrugt sin rådighed over den fælles ejendom, hvilket har medført en betydelig formindskelse af ejendommen.  

Formål

Formålet med et misbrugskrav er at sikre, at den ægtefælle, der har lidt økonomisk tab som følge af den anden ægtefælles uforsvarlige eller misbrugende adfærd, bliver kompenseret. Den ægtefælle, der har lidt tabet, kan gøre et misbrugskrav gældende ved skiftet mod den anden ægtefælle.

Misbrugskrav i ægteskabelige skifteforhold

Et misbrugskrav kan opstå i forskellige situationer. For eksempel, hvis en ægtefælle handler uforsvarligt ved at give store gaver til en tredjepart under separationen eller engagerer sig i risikofyldte formueforvaltningsaktiviteter, såsom spil eller investeringer med høj risiko, der resulterer i betydelige tab.

Proces

Ved bodelingen vil den ægtefælle, der har lidt tabet på grund af misbruget, blive behandlet, som om den anden ægtefælle stadig havde den oprindelige nettoformue, før misbruget fandt sted. Ægtefællen, der har lidt tabet, vil modtage en større andel af det fællesbo, der skal fordeles, som kompensation for misbruget.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.