Skadesløsbrev

Et skadesløsbrev er et pantebrev, som bliver udstedt som sikkerhed for en gæld, som beløbsmæssigt ikke er endeligt fastsat. Det bliver typisk anvendt for virksomhedspant eller fordringspant. Skadesløsbrevet skal tinglyses.

Hvad indeholder et skadesløsbrev?

Der gælder en række krav til, hvad et skadesløsbrev skal indeholde:

  • Parterne: Skadesløsbrevet skal angive, hvem der er debitor og kreditor. Debitoren er pantsætteren, og kreditoren er panthaveren. Man kan ikke overdrage et skadesløsbrev til en anden kreditor. Man vil i stedet skulle oprette et nyt skadesløsbrev.
  • Genstandsbeskrivelse: Brevet skal angive, hvad kreditoren får sikkerhed i. Det kunne f.eks. være maskiner eller biler.
  • Maksimumsbeløb: Dette beløb gør, at kreditor kun har pantesikkerhed inden for det angivet maksimum. Det vil sige, at det er et loft for, hvad skadesløsbrevet maksimalt kan sikre.

Der er også krav til, at skadesløsbrevet bliver tinglyst. Hvis man vil finde ud af, hvor det skal tinglyses, skal man kigge på, hvilke genstande der er givet pant i. Det afhænger nemlig af genstanden, om det skal tinglyses i Tingbogen, Bilbogen eller Personbogen.

Kan man udvide gælden inden for et skadesløsbrev?

Det er muligt at foretage en gældsudvidelse i et skadesløsbrev. Det kræver dog, at der er ledig plads. Det indebærer, at kreditorens gæld endnu ikke må have ramt det maksimumbeløb, som skadesløsbrevet angiver. Man kan dog godt udvide gælden, selvom den rammer maksimumbeløbet. Det betyder bare, at kreditor ikke har sikkerhed for den del af gælden, som overstiger maksimumbeløbet.  

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.