Pantebrev

Et pantebrev er et finansielt instrument, der bruges som sikkerhed for lån, typisk i forbindelse med fast ejendom. Det er en skriftlig aftale mellem långiveren (en bank eller et realkreditinstitut) og låntageren, hvor långiveren får en ret til at kræve pantet ejendom solgt, hvis låntageren ikke opfylder sine betalingsforpligtelser.

Hvad er et pantebrev?

Et pantebrev er et juridisk dokument, der bekræfter, at en ejendom eller en fast ejendom er blevet pantsat som sikkerhed for et lån. Det bruges typisk i forbindelse med boliglån eller erhvervslån, hvor ejendommen fungerer som sikkerhed for at sikre tilbagebetalingen af lånet.

Hvad bruges det til?

Pantebreve bruges primært til at give sikkerhed for lån. Når en person eller virksomhed ønsker at låne penge til køb af fast ejendom, kan långiveren kræve et pantebrev som sikkerhed. Hvis låntageren ikke betaler sin gæld, kan långiveren tage ejendommen for at inddrive det skyldige beløb.

Typer af pantebreve

Grundlæggende er der to hovedtyper af pantebreve, herunder tinglige og personlige pantebreve. Forskellen på disse er, at tinglige pantebreve er tinglyst, mens personlige pantebreve ikke er tinglyst.

Tinglige pantebreve kan være et:

  • Realkreditpantebrev – Dette er et pantebrev, der bruges i forbindelse med realkreditlån. Det giver realkreditinstituttet ret til at have pant i ejendommen som sikkerhed for lånet.
  • Ejerpantebrev – Dette er et pantebrev, hvor ejeren af en ejendom bruger ejendommen som sikkerhed for et lån. Det kan være relevant, når ejeren ønsker at låne penge ved hjælp af sin egen ejendom som pant.
  • Skadesløsbrev – Dette er et pantebrev, hvor en tredjepart stiller sikkerhed for lånet, f.eks. en garanti eller en kaution. Det bruges ofte, når en person eller virksomhed ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed i form af en ejendom, men har en anden person eller institution, der er villig til at stille sikkerhed.

Personlige pantebreve kan være et:

  • Sælgerpantebrev – Dette er et pantebrev, hvor sælgeren af en ejendom accepterer at være kreditor og har pant i ejendommen som sikkerhed for købesummen. Det kan bruges, når køberen ikke kan opnå finansiering gennem traditionelle lån og aftaler en betalingsordning med sælgeren.
  • Gældsbrev – Dette er et dokument, der bekræfter et lån mellem to parter. Selvom det ikke nødvendigvis er knyttet til en specifik ejendom, kan det undertiden bruges som sikkerhed for et lån.

Tinglysning af pantebreve

For at et pantebrev kan have retsgyldighed og sikkerhed over for tredjeparter, skal det tinglyses i det offentlige tinglysningsregister. Ved tinglysning registreres pantebrevet med oplysninger om ejendommen, långiveren og lånebeløbet. Dette giver offentlig adgang til pantoplysningerne og fastlægger pantets prioritetsrækkefølge.

Prioritetsrækkefølge

Prioritetsrækkefølgen af pantebreve er afgørende, når flere pantebreve er knyttet til den samme ejendom. Den første, der tinglyser sit pantebrev, får normalt første prioritet, hvilket betyder, at ved tvangsauktion eller salg af ejendommen vil långiveren med første prioritet få dækning af det skyldige beløb, før de med senere prioritet.

Hvilke oplysninger indeholder et pantebrev?

Pantebrevet indeholder typisk oplysninger om lånebeløbet, rentesatsen, tilbagebetalingsbetingelserne og ejendommens oplysninger, herunder adresse og ejeroplysninger. Hvis låntageren ikke kan tilbagebetale lånet i henhold til aftalen, kan långiveren have ret til at foretage tvangsauktion eller salg af ejendommen for at inddrive det skyldige beløb.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.