Obligation

En obligation er en type lån, værdipapir eller gældsbrev, hvor du som investor låner penge til en virksomhed eller en offentlig institution. I modsætning til aktier, hvor du ejer en del af virksomheden, så er obligationer en ren låneaftale mellem investor og låntager.

Hvad er en obligation?

En obligation er et gældsbevis eller et finansielt instrument udstedt af enten offentlige institutioner, virksomheder eller realkreditinstitutter. Når en enhed eller organisation har brug for kapital, kan de udstede obligationer for at låne penge fra investorer. Disse investorer kan være enkeltpersoner, fonde, pensionskasser eller andre institutioner.

Hvordan fungerer obligationer?

Obligationer fungerer som en kontrakt mellem udstederen af obligationen og investoren. Udstederen forpligter sig til at tilbagebetale det lånte beløb (hovedstolen) på et bestemt tidspunkt i fremtiden, kaldet udløbsdatoen, og betale renter til investoren i mellemtiden.

Løbetid

Løbetiden for obligationer kan variere meget og kan typisk være mellem 1 og 30 år. Jo længere løbetiden er, desto større er risikoen for, at låntageren ikke kan tilbagebetale lånet. Derfor vil obligationer med en længere løbetid typisk give en højere rente end obligationer med en kortere løbetid.

Typer af obligationer

Der er flere typer af obligationer, men her er nogle af de mest almindelige:

  • Statsobligationer – Disse obligationer udstedes af regeringer og er bakket op af deres kreditværdighed. De er ofte anset for at være sikre investeringer, da de er støttet af en nations økonomi og skatteindtægter.
  • Virksomhedsobligationer – Disse obligationer udstedes af private virksomheder for at rejse kapital. De varierer i risikoniveau, afhængigt af udstederens kreditvurdering. Virksomhedsobligationer kan have forskellige vilkår og betingelser og tilbyder typisk en højere rente end statsobligationer for at kompensere for den øgede risiko.
  • Kommunale obligationer – Disse obligationer udstedes af lokale regeringer eller kommuner til finansiering af offentlige projekter såsom infrastrukturudvikling eller renovering af skoler. Kommunale obligationer har ofte gunstige skattefordele for investorerne, da renteindtægterne kan være skattefrie på visse niveauer.
  • Realkreditobligationer – Disse obligationer udstedes af realkreditinstitutter og er knyttet til indtægterne fra boliglån. Realkreditobligationer bruges til at finansiere realkreditlån og tilbyder investorer regelmæssige renteudbetalinger baseret på renteindtægterne fra lånene.
  • Konvertible obligationer – Disse obligationer giver investorer mulighed for at konvertere deres obligationer til et bestemt antal aktier i udstederens virksomhed. Konvertible obligationer kombinerer elementer af gæld og egenkapital og giver investorer mulighed for at drage fordel af fremtidig kursgevinst på aktierne.

Obligationskurs

Obligationskurs refererer til prisen eller værdien af en obligation på det åbne marked. Det angiver, hvor meget investorer er villige til at betale for en obligation i forhold til dens nominelle værdi eller hovedstol. Obligationskursen kan udtrykkes som en procentdel af nominel værdi.

Eksempel: Når en obligation udstedes, vil den normalt have en fast nominel værdi, f.eks. 1000 kroner. Hvis obligationen handles til kurs 100, betyder det, at investorer er villige til at betale 100% af nominel værdi for obligationen, altså 1000 kroner. Hvis obligationen derimod handles til kurs 95, betyder det, at investorer kun er villige til at betale 95% af nominel værdi, altså 950 kroner.

Hvilke obligationer er sikrest at investere i?

Generelt betragtes statsobligationer udstedt af regeringer med høj kreditværdighed som nogle af de sikreste obligationer at investere i. Statsobligationer anses ofte for at være sikre, fordi de er bakket op af hele en nations økonomi og skatteindtægter.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.