Gældsbrev

Et gældsbrev er et dokument, som beviser, at långiveren har lånt penge til låntageren. Dokumentet fastsætter vilkårene for lånet, f.eks. hvordan og hvornår pengene skal betales tilbage. Det er en skriftlig aftale, som er juridisk bindende. Formålet med gældsbrevet er altså at sikre, at begge parter er indforståede med vilkårene, så der ikke opstår konflikter.

Et gældsbrev kan både blive udarbejdet mellem familie, mellem venner, mellem en bank og en kunde, i erhvervsmæssig sammenhæng eller andet. 

Hvordan bliver et gældsbrev gyldigt?

Gældsbrevet er gyldigt, når det indeholder de nødvendige oplysninger om parterne, og når både låntager og långiver har underskrevet dokumentet. Der er altså ikke krav til, hvordan dokumentet bliver udformet, eller hvad det skal indeholde. Det anbefales dog, at man skriver, at der er tale om et gældsforhold mellem de to parter, hvor mange penge der er lånt, og hvornår pengene skal være tilbagebetalt.

Man kan risikere, at SKAT blander sig, hvis man ikke gør det tydeligt, at der er tale om et gældsforhold. SKAT vil nemlig betragte det som en gave eller pengeoverførsel, som der skal betales afgift eller skat af. Det er derfor vigtigt, at man tydeliggør, at der er tale om et lån, som skal betales tilbage.

Indholdet i et gældsbrev

Gældsbrevet skal indeholde oplysninger om låntager og långiver, før det er juridisk bindende. Der findes mange forskellige skabeloner, som man kan bruge til at udarbejde et gældsbrev. Uanset hvilken skabelon man vælger, er det vigtigt, at de følgende oplysninger fremgår af dokumentet:

  • Dato
  • Låntager: Hvem er det, der låner penge af en anden?
  • Långiver: Hvem er det, der låner sine penge?
  • Beløbet: Hvor mange penge bliver der lånt ud i kr.?
  • Renter: Skal der betales renter af lånet – og i givet fald hvor meget?
  • Tilbagebetaling: Hvordan skal lånet betales tilbage, og hvornår skal tilbagebetalingen senest ske?
  • Misligholdelse: Hvad er konsekvenserne, hvis lånet ikke bliver betalt tilbage i tide? Læs mere om misligholdelse her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.