Kursgevinst

Udtrykket kursgevinst anvendes inden for investeringer og finansiel handel til at beskrive den positive forskel mellem købsprisen og salgsprisen på en investering. Det er gevinsten, der opnås, når værdien af et aktiv stiger over tid, og den sælges til en højere pris, end den blev købt til.

Hvad er kursgevinst?

Kursgevinst er forskellen mellem prisen på et aktiv på købstidspunktet og prisen på det samme aktiv på et senere tidspunkt, hvor det bliver solgt. Kursgevinsten kan også opstå i forbindelse med salg af fast ejendom eller andre investeringer.

Er kursgevinster skattepligtige?

Ja, kursgevinster er som udgangspunkt skattepligtige i Danmark. Det gælder både for gevinster på aktier, obligationer og andre værdipapirer, som du har købt og senere sælger med fortjeneste.

Der kan dog være visse undtagelser og regler, som kan påvirke skattepligten.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.