Gældsbevis

Et gældsbevis er et dokument, som beskriver gælden og vilkårene for lånet. Dokumentet er juridisk bindende mellem långiveren og låntageren, når begge parter har underskrevet det. Det er synonym med et gældsbrev eller en skyldnererklæring.

Formålet med et gældsbevis er, at parterne får aftalt vilkårene for lånet, og hvordan lånet skal betales tilbage. Det er med til at sikre, at parterne ikke kommer i konflikt over det senere.

Hvilke oplysninger indgår i et gældsbevis?

Der er visse oplysninger, som er vigtige at få med i gældsbeviset. Oplysningerne er bl.a. med til at sikre, at der ikke er tvivl om, hvem der har lånt pengene, hvor mange penge der er tale om, hvornår pengene senest skal være betalt tilbage, m.m. Der findes mange forskellige skabeloner til gældsbrev. Man skal dog sørge for, at følgende oplysninger er med:

  • Datoen
  • Låntager og långiver: Hvem er det, der låner pengene, og hvem er det, der låner sine penge ud? Angiv fulde navn, adresser og CPR-nummer.
  • Beløbet: Hvor mange penge er der blevet lånt i kr.?
  • Renter: Skal der betales renter af det lånte beløb? Hvis ja, hvor meget skal der betales i renter?
  • Tilbagebetaling: Hvornår skal lånet være tilbagebetalt, og hvordan skal tilbagebetalingen ske?
  • Misligholdelse: Hvad sker der, hvis låntager ikke bliver betalt pengene tilbage i tide? Læs mere om misligholdelse her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.