Momsregler

Driver du virksomhed i Danmark, er det vigtigt at have styr på gældende lovgivning om momsregler. Reglerne angiver retningslinjer for momsregnskab, momsafregning og momsfritagelse for din virksomhed. En korrekt håndtering af momsforpligtelser kan have afgørende betydning for din virksomheds økonomi og overholdelse af skattelovgivningen.

Hvad er momsregler?

Momsregler refererer til de retningslinjer og bestemmelser, der regulerer beskatningen af varer og tjenesteydelser med merværdiafgift (moms) i Danmark. Disse regler fastlægger, hvordan virksomheder skal beregne, indberette og betale moms afhængigt af faktorer som virksomhedens størrelse og omsætning.

Hvad er moms?

Moms, også kendt som merværdiafgift, er en afgift, der pålægges varer og tjenesteydelser i Danmark. Momsprocenten varierer afhængigt af den pågældende vare eller tjenesteydelse og kan ligge på 6 %, 12 % eller i de fleste tilfælde 25 %.

Hvilke virksomheder er momspligtige?

Generelt set er alle virksomheder, der sælger varer eller ydelser mod betaling, momspligtige. Når en virksomhed er momspligtig, kræves det, at den registrerer sig hos Erhvervsstyrelsen. Din virksomhed skal momsregistreres:

  • Hvis den sælger varer eller ydelse, der er underlagt moms.
  • Hvis den omsætter for over 50.000 kr. årligt.
  • Hvis den omsætter for mindre end 50.000 kr. årligt, kan virksomheden vælge frivillig momsregistrering.

Momsfritagelse

Der eksisterer særlige momsregler for visse varer og tjenesteydelser, hvor momsen fuldstændig undlades. Dette gælder eksempelvis for sundhedsbehandlinger, uddannelse og forsikringsbranchen. Momsfritagne virksomheder er i stedet forpligtede til at betale lønsumsafgift baseret på deres samlede lønomkostninger.

Hvordan afregner du moms?

momsafregning indebærer at beregne forskellen mellem den moms, du har opkrævet fra dine kunder (salgsmoms) og den moms, du har betalt på dine indkøb (købsmoms).

  1. Er salgsmomsen større end købsmomsen, skal du betale det overskydende beløb til Skattestyrelsen.
  2. Er købsmomsen større end salgsmomsen, har du moms til gode, som Skattestyrelsen udbetaler.

Hvor ofte skal du indberette moms?

Momsregistrerede virksomheder skal indberettemoms på forskellige tidspunkter, afhængigt af virksomhedens størrelse og omsætning.

Her er de gældende regler:

  • Månedlig indberetning – Virksomheder med en årlig omsætning på mere end 50 millioner kr. indberetter moms hver måned.
  • Kvartalsvis indberetning – Virksomheder med en årlig omsætning mellem 5-50 millioner kr. indberetter moms hvert kvartal.
  • Halvårlig indberetning – Virksomheder med en omsætning mellem 0-5 millioner kroner indberetter moms halvårligt.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.