Korporation

En korporation er en juridisk enhed, der betragtes som en separat person i loven. Det kan være en sammenslutning af personer, en forening, en gruppe erhvervsdrivende eller et selskab med det formål at forfølge en fælles forretning eller et fælles mål.

Hvad er en korporation?

En korporation, også kendt som en sammenslutning, er en juridisk enhed, der er oprettet for at drive kommercielle eller ikke-kommercielle aktiviteter. Sammenslutningen fungerer som en separat juridisk enhed. Det betyder, at den kan indgå i retlige forhold, herunder opnå og sælge aktiver, indgå kontrakter mv.

Formål

Formålet med en korporation kan variere fra at tjene et samfundsmæssigt formål til at forfølge en forretningsmæssig interesse. Uanset formålet har en korporation visse rettigheder og pligter, herunder at betale skatter, opretholde årsregnskaber og overholde lovgivningen.

Hvordan fungerer en korporation?

En korporation har normalt en bestyrelse, der er ansvarlig for at træffe beslutninger og styre dens drift. Den kan udstede aktier eller andele, som ejerne kan købe for at blive en del af korporationen. Ejerne har normalt begrænset hæftelse i korporationen.

Ejerskab

En korporation kan være ejet af enkeltpersoner eller en gruppe personer, kendt som aktionærer eller medlemmer. Disse personer har normalt ingen personlig ansvar for korporationens gæld eller forpligtelser udover deres investering i selskabet.

Hvilke forskellige typer korporationer findes der?

Der findes forskellige typer af korporationer, som hver har deres egne særlige karakteristika og regler. Her er en oversigt over de mest almindelige typer af korporationer;

Erstatningsbetingelser for korporationer

Som en separat juridisk enhed er en korporation også ansvarlig for eventuelle skader eller tab, der opstår som følge af dens aktiviteter. Erstatningsbetingelserne skal indgå i selskabets vedtægter og beskrive, hvordan skader eller tab vil blive håndteret og kompenseret.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.