Investeringsforening

En investeringsforening er en type kollektiv investeringsordning, hvor flere investorer kombinerer deres penge for at danne en større investeringsportefølje. Målet med en investeringsforening er at give investorerne adgang til en diversificeret portefølje af forskellige aktiver, såsom aktier, obligationer, ejendomme og andre værdipapirer.

Hvad er en investeringsforening?

En investeringsforening er en form for kollektiv investering, hvor en gruppe af investorer samler deres penge i en fælles pulje. Denne pulje investeres derefter i en bred vifte af aktiver såsom aktier, obligationer, ejendomme og andre værdipapirer i overensstemmelse med fondens investeringsstrategi.

Ejerskab

I en investeringsforening går ejerskab hånd i hånd med medlemskab. Investorer er ikke blot passive deltagere, men aktive medlemmer af foreningen. Denne struktur sikrer, at investorerne i fællesskab udgør ejerskabet af foreningen og dermed deltager aktivt i dens udvikling og resultater.

Ansvar og hæftelse

Medlemmerne, der er investorer i de individuelle afdelinger, træder ind i et fællesskab, hvor omkostninger, tab og gevinster deles kollektivt. Ikke desto mindre hæfter hver enkelt investor udelukkende for sin andel af formuen, det vil sige den kapital, der er indskud i foreningen.

Fordele ved investeringsforeninger

Her er nogle af de væsentligste fordele ved investeringsforeninger:

 • Diversificering – En af de primære fordele ved investeringsforeninger er, at de giver investorer mulighed for at sprede deres risiko. Da investeringsforeninger investerer i en bred vifte af aktiver, reduceres risikoen for store tab i tilfælde af, at en enkelt investering ikke klarer sig godt.
 • Professionel forvaltning – Investeringen i en investeringsforening styres af erfarne investeringsprofessionelle. Disse forvaltere foretager beslutninger om, hvordan man bedst kan investere puljen af penge for at maksimere afkastet i overensstemmelse med fondens mål.
 • Likviditet – Investorer i investeringsforeninger kan normalt købe eller sælge deres investeringsandele til den aktuelle nettoinventarværdi (NAV) på daglig basis. Dette giver en vis grad af Likviditet og gør det nemt for investorer at komme ind eller ud af fonden.
 • Skalerbarhed – Investeringsforeninger giver mulighed for, at både små og store investorer kan deltage, da investorerne indskyder penge i fællesskab, hvilket gør det muligt at opnå fordele ved stordriftsfordele og adgang til forskellige markeder.
 • Transparens – Investeringsforeninger er normalt forpligtet til at offentliggøre deres portefølje og yde yderligere oplysninger om deres investeringer. Dette giver investorerne mulighed for at få indsigt i, hvor deres penge er investeret.
 • Omkostningerinvestering i investeringsforeninger indebærer normalt omkostninger som forvaltningsgebyrer, salgsprovisioner og andre afgifter. Disse omkostninger kan variere afhængigt af fondens specifikke struktur og politik.

Det er vigtigt at nævne, at investeringsforeninger kan variere i deres investeringsstrategier, risikoniveauer og geografiske fokus. Investorer bør nøje overveje deres egne mål og risikotolerance, før de investerer i en bestemt investeringsforening. Det anbefales også at læse fondens prospekt og dokumenter omhyggeligt for at forstå alle detaljer vedrørende investeringen.

5 tips til den bedste investeringsforening

For de fleste investorer kan det være en udfordring at beslutte, hvilken investeringsforening der skal vælges.

Her er fem tips til at hjælpe dig med at vælge den rette investeringsforening:

 1. Klar målsætning – Definér dine investeringsmål tydeligt - ønsker du vækst, indkomst eller balance? Vælg en fond, der passer til dine mål og risikotolerance.
 2. Historisk præstation – Evaluer tidligere præstation, selvom ingen garanti for fremtiden. Vælg en fond med en stabil historik i forskellige markedsforhold.
 3. Diversificering – Vælg en fond med bred portefølje af aktiver og markeder for at mindske risiko og sprede mulighederne.
 4. Omkostninger – Sammenlign omkostninger som forvaltningsgebyrer og afgifter. Lavere omkostninger kan have en positiv indvirkning på dine langsigtede afkast.
 5. Forvaltningshold – Forskning i forvaltningsholdets erfaring og filosofi. Sikr dig, at deres tilgang stemmer overens med dine investeringsmål.

Husk, at grundig research og omhyggelig overvejelse er nøglen til at træffe en klog investeringsbeslutning.

Hvad er en passiv investeringsforening?

En passiv investeringsforening er en type investeringsfond, der sigter mod at efterligne ydelsen af en bestemt markedsindeks ved at investere i de samme værdipapirer som indekset i samme proportioner. Denne tilgang indebærer generelt mindre aktiv forvaltning og handel med værdipapirer sammenlignet med aktive investeringsfonde.

Målet med en passiv investeringsforening er at opnå en resultatmæssig tilnærmelse til markedsudviklingen snarere end at forsøge at slå markedet gennem aktive investeringsbeslutninger.

Hvad er en akkumulerende investeringsforening?

En akkumulerende investeringsforening er en type investeringsfond, der geninvesterer de indtjente indkomster, såsom udbytter og renter, tilbage i fonden. I stedet for at udbetale disse indtjente midler til investorerne, bliver opgjort som kursgevinst.

Investorer i akkumulerende investeringsforeninger kan drage fordel af skattefordelen ved at udskyde skatteforpligtelsen efter lagerprincippet.

Hvad er forskellen på en investeringsforening og en investeringsfond?

En investeringsfond og en investeringsforening er to forskellige måder at organisere kollektive investeringer på. Lad os uddybe:

 • Investeringsforening – Dette er en juridisk enhed, der samler penge fra forskellige investorer og investerer dem i overensstemmelse med en bestemt investeringsstrategi. Investeringsforeninger kan struktureres på to hovedmåder; som åbne investeringsforeninger og som lukkede investeringsforeninger.
 1. Åben Investeringsforening – Dette er en type investeringsforening, der konstant udsteder nye andele og indløser eksisterende andele, baseret på investorernes efterspørgsel. Der er ikke noget fast antal andele, og prisen på andelene er normalt baseret på nettoaktiverne pr. andel (net asset value, NAV).
 2. Lukket Investeringsforening – Dette er en type investeringsforening, der udsteder et fast antal andele gennem en børsnotering (IPO). Efter børsnoteringen handles andelene på børsen mellem investorer. Da antallet af udstedte andele er fast, afspejler prisen på andelene ikke altid nøjagtigt fondens nettoaktiver pr. andel.
 • Investeringsfond – Dette er en pulje af penge fra forskellige investorer, der bruges til at investere i en bred vifte af værdipapirer såsom aktier, obligationer eller andre aktiver. Investeringsfonden administreres af et professionelt forvaltningsteam, der træffer beslutninger om, hvilke værdipapirer der skal købes og sælges. Investorer i en investeringsfond ejer andele af fonden, og deres investeringer afspejler fondens ydelse.

Hvad er ETF?

Exchange-Traded Fund (ETF): ETF står for Exchange-Traded Fund. Det er en type investeringsfond, der handles som en aktie på børserne. ETF'er forsøger normalt at efterligne en bestemt indeks' præstation og tilbyder typisk lavere omkostninger sammenlignet med traditionelle investeringsforeninger.

Hvordan beskattes investorer?

Investorer bliver beskattet af kapitalgevinster og udbytter, der opstår som følge af deres investering i en investeringsforening. Udlodninger (udbytter) samt eventuelle gevinster ved salg af investeringsbeviser, pålægges skat. Det er også muligt at trække tab fra, hvis Skattestyrelsen har information om investorens køb af investeringsbeviserne.

ÅOP i investeringsforeninger

Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) er en måling af de samlede omkostninger, som investorer betaler for at deltage i en investeringsforening. Det inkluderer forvaltningsgebyrer, driftsomkostninger osv. ÅOP giver dig et samlet billede af de omkostninger, der påvirker dit afkast. Det er vigtigt at overveje ÅOP, når du vælger en investeringsforening, da lavere omkostninger kan påvirke dit langsigtede afkast positivt.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.