Akkumulerende

Akkumulerende betyder at samle, forøge eller lægge til det eksisterende. Begrebet bruges ofte i forbindelse med investeringsforeninger (investeringsselskaber).  Et akkumulerende investeringsselskab geninvesterer alle nettoindtægter (afkastet) i stedet for at udbetale det som udbytte. På denne måde øges investeringsselskabets formue, og afkastet eller overskuddet fremkommer for investorerne som en kursgevinst.

Eksempel: Invester Mads har investeret i en akkumulerende investeringsforening. Foreningen opnår en gevinst gennem udbytte fra de investerede selskaber. I stedet for at udlodde udbytte til investorerne, vælger foreningen at geninvestere overskuddet i den eksisterende formue. På denne måde akkumuleres gevinsten, og Mads kan se frem til en større kursgevinst i fremtiden.

Mulighed for uddeling af gevinsten

Investeringsforeninger har to muligheder for uddeling af overskud, når de opnår gevinst. Gevinsten kan opnås ved enten;

  • Udbytte fra de investerede selskaber
  • Salg af papir, der er steget i værdi

Uddeling af gevinsten til investorerne foregår ved enten;

  • At udlodde udbyttet fra investeringsforeningen – udbetaling af udbytte.
  • Ved at beholde udbytte og reinvestere – akkumulerende handling.

Avance eller tab

Ligesom der er mulighed for Avance i enhver investering, er der også risiko for et tab. Mens avancer beskattes med en vis procentdel, kan tab fratrækkes som fradrag i kapitalindkomsten. Beskatningen varierer og afhænger af den øvrige kapitalindkomst samt personlige indkomst.

Akkumulerende eller udbyttebetalende – Hvad er bedst?

Danske investeringsforeninger giver to muligheder for beskatning herunder lagerbeskatning og realisationsbeskatning. En akkumulerende fond beskattes efter lagerbeskatning som kapitalindkomst. En udbyttebetalende fond beskattes efter realisationsbeskatning, hvor udbyttet bliver beskattet som aktieindkomst.

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål til en konkret investering eller beskatning af denne, er du velkommen til at kontakte os. Hos Dokument24 sidder kompetente advokater og jurister klar til at hjælpe dig ud fra din situation. Kontakt os på tlf.: 53701030 eller e-mail: info@dokument24.dk. Samtalen er gratis og uforpligtende.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.