Hæftelsesansvar

Hæftelsesansvar referer til det juridiske ansvar for at betale for noget, der skyldes en aftale eller en lovovertrædelse. Det indebærer, at en person eller virksomhed kan blive holdt ansvarlig for at betale erstatning eller godtgørelse for skade eller tab, som de har forårsaget.

Medvirkende erstatningsansvar

Medvirkende erstatningsansvar henviser til en persons ansvarsdel for at betale erstatning eller godtgørelse for skade eller tab, som personen har bidraget til at forårsage. Selvom en person ikke var den primære årsag til en skade, kan vedkommende stadig blive pålagt et medvirkende ansvar for at bidrage til erstatning.

Eksempel: En person kører i bil og forårsager en ulykke på grund af deres egen uagtsomhed. Personen pålægges hæftelsesansvar.

Relaterede ord

Delikt
Direkte forsæt

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.