God tro

Udtrykket henviser til en persons oprigtige overbevisning om, at deres handlinger eller adfærd er lovlige, rimelige og baseret på sandfærdige oplysninger og omstændigheder. Det betyder også, at personen ikke har til hensigt at bedrage eller skade andre gennem deres handlinger eller adfærd.

Hvad er god tro i juridisk sammenhæng?

I juridisk sammenhæng kan god tro have forskellige betydninger afhængigt af den specifikke kontekst. Generelt set er god tro en legal standard, der bruges til at bedømme, om en person har handlet i overensstemmelse med rimelig forventning og i tillid til sandfærdige oplysninger.

I tilfælde af, at personen har handlet i ond tro, kan personen gøres erstatningsansvarlig for skade eller tab, som deres handlinger eller adfærd har forårsaget. På samme måde kan en adfærd eller handling i ond tro også føre til bøde, fængselsstraf og andre former for straffe.

Eksempel i kontraktretlig sammenhæng: God tro spiller en vigtig rolle i forbindelse med kontraktretlige spørgsmål, hvor en person kan hævde, at de var i god tro, da de indgik en kontrakt, som senere viste sig at være ugyldig eller baseret på vildledende oplysninger.

Eksempel i strafferetlig sammenhæng: En person kan hævde, at vedkommende var i god tro og havde en rimelig grund til at tro, at deres handlinger ikke var ulovlige eller skadelige.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.