Legal

Legal betegner en handling, situation eller tilstand som er i overensstemmelse med gældende love og regler. Det betyder, at noget er retsmæssigt korrekt eller lovligt.