Gensidig forsikring

En gensidig forsikring er en forsikringsform, hvor flere personer går sammen om at sikre hinanden mod en vis fare. Hvis en forsikringsbegivenhed indtræffer, udbetales beløbet til den enkelte deltager, og omkostningen fordeles på alle deltagere. Det er almindeligt at opkræve regelmæssige bidrag fra deltagerne, der kaldes præmier

Gensidig forsikring - Læs mere her

Hvad er en gensidig forsikring?

En gensidig forsikring er en forsikringsaftale, hvor flere personer går sammen om at påtage sig delvis hæftelse for hinandens risiko ved en forsikringsbegivenhed. Når der opstår tab, udbetales beløbet til den enkelte deltager, og omkostningerne dækkes af de indbetalte præmier fra deltagerne.

Hvad dækker en gensidig forsikring?

En gensidig forsikring kan dække en lang række forskellige risici, afhængigt af hvilken type forsikring, der er tale om. Generelt dækker den gensidige aftale risici, som deltagerne ønsker at beskytte sig imod, og som er angivet i forsikringsaftalen. Eksempler kan omfatte;

  • Ulykker
  • Sygdom
  • Skader på ejendom
  • Tab af indtægt
  • Ansvar for tredjeparts skader og tab

Had er forskellen mellem en gensidig forsikring og en præmieforsikring?

Forskellen mellem en gensidig forsikring og en præmieforsikring er, hvordan risikoen for tab deles og administreres. Dette kan forklares på følgende måde;

  • I den gensidige forsikringsaftale fordeles risikoen for tab ligeligt mellem deltagerne. Alle deltagere påtaler sig ansvar for hinanden delvise eller hele tab. I en gensidig forsikring bærer deltagerne en del af risikoen og har indflydelse på administration af forsikringen.
  • En præmieforsikring er en form for forsikring, hvor forsikringsselskabet modtager præmier (betaling) fra forsikringstageren og påtager sig at dække tabet ved en eventuel skade eller tab. Forsikringsselskabet bærer således risikoen for tab, og forsikringstageren betaler præmien for denne dækning. Forsikringsselskabet bærer hele risikoen og administrationen af forsikringen.

Relaterede ord

Forsikringstid
Forsikringsværdi
Forsikringsydelse

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.